Centrul de Formare, Informare şi Sprijin Comunitar „Galaţi 2020“ a fost înființat special pentru alinierea la standardele profesionale prevăzute de lege a serviciilor sociale eparhiale. 

Proiecte desfăşurate:

1.  FairCare – informarea, instruirea şi calificarea femeilor în domeniul serviciilor de asistenţă domestică şi îngrijiri paliative, care are ca  obiectivul general promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru femeile aparţinând unor grupuri vulnerabile, din regiunea Galaţi-Brăila prin programe de formare în scopul dobândirii abilităţilor  de dezvoltare personală antreprenorială şi dezvoltării propriei afaceri şi prin calificare în domeniul îngrijirii bătrânilor la domiciliu, conform nevoilor pieţei şi grupului ţintă. 

2.  FairGuidance – program de formare a consilierilor în carieră și viaţă, schimb de experienţă trans-naţional pe modele de bune practici și cunoștinţe din Germania, Bulgaria, România în scopul inserţiei pe piaţa muncii a celor defavorizaţi cu acces dificil la educaţie. 

3.  Clinica de tratament și reabilitare pentru copiii diagnosticaţi cu cancer. Proiectul este iniţiat de Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi are ca parteneri Arhiepiscopia Dunării de Jos, Ministerul Educaţiei şi Afacerilor Culturale din Landul Baden – Wuerttemberg şi Biserica Evanghelică din  Wuerttemberg.

 Echipa „PCC Galaţi 2020“ (Pediatric Cancer Center) de arhitecţi și experţi în construcţia de spitale, înfiinţată la propunerea Comitetului director al „Galaţi 2020“, în urma ultimei sale vizite de la Galaţi, la începutul lunii septembrie 2015, a formulat oferta sa de servicii pentru studiul de dezvoltare şi realizarea acestui a proiectului – „Centrul de Oncologie Perdiatrică Galaţi 2020“.

– obţinerea acordului pentru folosirea imaginilor clădirii Spitalului de Copii „Sf. Ioan“ – Galaţi și a persoanelor publice care apar pe pliantul elaborat de echipa germană;

– strângerea de fonduri în vederea realizării studiului de fezabilitate şi de scriere a propunerii de finanţare din fonduri europene. O implicarea deosebită, în acest sens, a avut-o Preşedintele de Minister al Baden Wurttemberg – dl Winfried Kretschmann, domna Gerlinde Kretschmann şi Ministrul de Afaceri Internaţionale – dl Peter Friedrich. 

Responsabil: Dna Năstase Elena

Contact:
Adresa: Galați, str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 37, jud. Galaţi