Istoric

În perioada interbelică noul Episcop al Dunării de Jos, Preasfinţitul Cosma Petrovici a înfiinţat un Comitet Central Eparhial ce urma să iniţieze un proiect filantropic de larg interes în Galaţi, şi anume două internate pentru copii săraci şi silitori la învăţătură pentru a le garanta „sănătate şi supraveghere părintească şi să formeze adevărate suflete şi caractere creştineşti şi româneşti”.

Strângerea de fonduri, îngreunată de starea economică precară din acea perioadă şi a secetei, a întârziat realizarea acestui proiect. În urma solicitărilor făcute către Primăria Municipiului Galaţi a fost acordat terenul pe care urma să fie ridicată clădirea, fapt împlinit de către Preasfinţitul Antim Nica, noul Episcop al Dunării de Jos. Datorită războiului Preasfinţitul Antim a schimbat destinaţia clădirii, îndreptată către asistarea fetelor rămase fără unul sau ambii părinţi din cauza războiului.

În urma demersurilor făcute de către Preasfinţia Sa la ministerele de resort şi fundaţiile de caritate au fost achiziţionate mobilierul pentru dormitoare şi sălile de clasă, rechizite şi alte materiale didactice. Astfel, la 8 Martie 1948 a avut loc deschiderea oficială a Orfelinatului Eparhial în care erau internate în jur de 60 fete.

În urma schimbărilor survenite după al doilea război mondial, Preasfinţitul Antim, în urma presiunilor făcute, a cedat condiţionat clădirea orfelinatului (octombrie 1948), primind în schimb două locații corespunzătoare pentru cazarea fetelor din orfelinat şi a elevilor de la Şcoala de Cântăreţi.

În tot acest interval ( 1948-1997) clădirea orfelinatului a fost confiscată şi a primit diverse utilităţi găzduind diferite instituţii, în ultimii 30 de ani fiind sediu al Tribunalului Galaţi. Prin construirea Palatului Justiţiei (începând cu anul 1990), a devenit posibilă retrocedarea sediului Tribunalului Galaţi către Episcopia Dunării de Jos, la sfârşitul anului 1997.

Din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian s-a format un organism care urma să se ocupe de reorganizarea şi reamenajarea Orfelinatului Eparhial pe care l-a pus sub ocrotirea spirituală a Sfântului Vasile cel Mare. Toate aceste lucrări au fost finalizate în toamna anului 2000 când a avut loc şi redeschiderea oficială a Orfelinatului, pe 12 octombrie, în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, a vrednicului de pomenire Preafericitul Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos, ale autorităţilor locale, preoţi şi credincioşi.

Păstrând linia înaintaşilor, Orfelinatul urma să asigure ocrotire, îngrijire şi educaţie copiilor săraci, orfani, silitori la învăţătură.

În momentul de faţă, misiunea noastră este de a asigura ocrotirea, educarea, combaterea marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinţei, precum şi încurajarea dezvoltării morale personale.

Asociaţia asigură servicii acreditate specializate de asistenţă socială, servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, servicii de educare, de socializare şi de petrecere a timpului liber, de reintegrare familială şi comunitară a unui număr de 30 asistate.  Ele beneficiază de următoarele servicii: ocrotire, îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, educaţie, adăpost, asistenţă şi consiliere psihologică, asistenţă şi consiliere socială, asistenţă medicală de specialitate.

Toate serviciile de asistenţă socială şi educaţională sunt asigurate de către angajaţii şi voluntarii Asociaţiei, precum şi cu aportul deosebit al maicilor din cadrul Mănăstirii “Sfântul Vasile cel Mare”, aflată în incinta aceluiaşi aşezământ.

În momentul de faţă, susţinerea activităţilor acestui centru socio-educaţional se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi.

 

Activități

În anul 2018 Asociaţia Filantropică Creştin - Ortodoxă ”Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi şi-a desfăşurat activitatea prin prisma implementării celor două proiecte sociale: Centrul Rezidenţial de Fete ”Sfântul  Vasile cel Mare” şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale ”Speranţa”.

În această perioadă serviciile sociale specializate au fost acordate unui număr de 90 de beneficiari. Dintre aceştia, cele 25  de beneficiare incluse în programul Centrului Rezidenţial de Fete ”Sfântul Vasile cel Mare” - Galaţi au beneficiat de servicii sociale precum: cazare, hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament, materiale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport, educaţie creştină, asistenţă medicală, asistenţă şi consiliere socială, îndrumare duhovnicească, meditaţii şcolare, activităţi extraşcolare, de socializare şi altele.

Totodată, în cadrul Asociaţiei funcţionează începând cu anul 2009, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale ”Speranţa”. În anul 2018 au beneficiat de asistenţă şi consiliere socială, asistenţă medicală de specialitate, îndrumare duhovnicească, meditaţii şcolare, activităţi extraşcolare şi de socializare un număr de 65 de copii.

 

1.a.Activitatea socială, didacticã şi psihologică

Centrul Rezidenţial de Fete ”Sf.Vasile cel Mare”

Asistenţa socială reprezintă o pârghie prin care persoanele aflate în situaţie de risc sau iminenţă de risc sunt susţinute şi beneficiază de suport psiho-social, educaţional, material, după caz. În mod definitoriu, se impune o cunoaştere amănunţită a cazurilor în vederea prioritizării lor, dar şi a ierarhiei în cadrul piramidei de nevoi pentru fiecare caz în parte.

Pe tot parcursul anului 2018, educarea formală şi nonformală/informală,  sănătatea, consilierea socio-educatională, socializarea şi petrecerea timpului, dezvoltarea deprinderilor de viaţă, menţinerea/reintegrarea în familia lărgită a beneficiarelor au constituit obiective principale ale activităţilor echipei pluridisciplinare din cadrul Centrului. Totodată, s-a urmărit şi stimularea comunicării, susţinerea reciprocă, a respectului, a bunei cuviinţe, a curiozităţii, cunoaşterii modalităţii de dezvoltare a unei relaţii apropiate cu Dumnezeu.

Ca în fiecare an, ziua de 1 Iunie este aşteptată şi sărbătorită de beneficiarele Asociaţiei Filantropice Creştin - Ortodoxe Sfântul ”Vasile cel Mare. În acest an, de Ziua Internaţională a Copilului, în cadrul instituţiei noastre a fost organizată ”Ziua Porţilor Deschise”, activitatea numindu-se ”Deschideţi porţile bucuriei!”, iar programul organizat a cuprins şase ateliere de creaţie: ”Atelier de pictură individuală”, ”Atelier de pictură colectivă”, ”Atelier de handmade”, ”Atelier de puzzle lingvistic”, ”Atelier cu desene pe asfalt”,”Atelier – Punct românesc”. În cadrul acestor ateliere, toţi copiii participanţi au avut ocazia de a vedea şi de a lucra chiar ei, sub atenta îndrumare a celor responsabili cu fiecare atelier de creaţie în parte.

Activitatea s-a realizat în parteneriat cu diferite instituţii de învăţământ din oraşul Galaţi: Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin”, Galaţi; Şcoala Gimnazială nr. 12, ”Miron Costin”, Galaţi; Şcoala Gimnazială nr. 25, ”Petru Rareş”, Galaţi; Şcoala Gimnazială nr. 19 ”Ludovic Cosma”, Galaţi.

Tinerele au mai participat activ, cu mare interes şi responsabilitate la activităţi de educaţie formală şi non-formală/informală, cum ar fi: ”Salutul, mod de comunicare cu oamenii”, ”Prietenul la nevoie se cunoaşte!”, ”Bilanţ de sfârşit de an şcolar cu profesorii voluntari ai Asociaţiei”, ”Învaţă să gândeşti liber!”, ”Toleranţa – O virtute”, ”Cum să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe alţii?”, ”Reîntâlnire cu şcoala”,”Adolescenţa – Vârsta marilor dileme”, ”Dorinţe la început de an şcolar”, ”Bunele maniere se învaţă”, ”Ia atitudine! Spune NU violenţei!”, scopurile principale ale acestora fiind: conştientizarea în legătură cu importanţa alegerii domeniului de studiu, în conformitate cu aptitudinile şi cunoştinţele acumulate în liceu; educative şi moralizatoare; aprofundarea procesului cunoaşterii de sine.

Cu scop educativ au fost realizate şi activităţile: “Valorile morale care ne îmbogăţesc cu adevărat”, ”Nu contează cine eşti, ci ce alegi să fii”, ”Comportamentul civilizat din viaţa de zi cu zi”, ”Consiliere şi orientare profesională”, ”Conflicte între generaţii”, ”Violenţa domestică: Cum se manifestă? Cum o evităm? Cum o oprim?”,”Cine sunt eu? Ce ştiu despre mine?”, ”Învaţă să gândeşti liber”, ”Managementul timpului”, ”Punctualitatea, dovada respectului de sine”, ”Exprimarea emoţiilor prin joc”.

Procesul instructiv - educativ s-a mai îmbunătăţit şi datorită şedinţelor de meditaţie (pregătire suplimentară), oferite gratuit de profesori voluntari, la care au participat activ beneficiarele funcţie de dificultăţile întâmpinate în înţelegerea unor probleme sau a rezolvării unor cerinţe. Efortul depus s-a reflectat în rezultatele şcolare bune obţinute la fnal de an şi participările la olimpiadele şcolare (faza judeţeană) şi la diferite concursuri locale şi naţionale, unde au obţinut diplome de participare şi menţiuni (concursul “Dan Hulubei”).

Parteneriatul avut cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi a fundamentat activitate intitulată sugestiv ”Consiliere şi orientare profesională” cooperând spontan şi deschis cu specialiştii în domeniu. Scopul principal al acestei activităţi a fost conştientizarea tinerelor în legătură cu importanţa alegerii domeniului de studiu, în conformitate cu aptitudinile şi cunoştinţele acumulate în liceu, precum şi aprofundarea procesului cunoaşterii de sine.

În vederea dezvoltării şi cunoaşterii istoriei patriei şi marcînd anul 2018 – Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918 o serie importantă de activităţi au vizat Centenarul Unirii.  În cadrul activităţii ”Unire-n cuget şi-n simţiri”, instructorii de educaţie au urmărit promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţionale prin intermediul obiectivelor următoare: obiective documentare (folosirea documentelor pentru sursele istorice; interpretarea proceselor istorice; transmiterea unor conţinuturi informaţionale care să ofere posibilitatea de documentare asupra evenimentelor din anul Marii Uniri); obiective educative (stimularea interesului beneficiarelor pentru studiu şi lectură suplimentară; prezentarea Unirii ca ideal permanent al românilor de pretutindeni; să manifeste interes pentru evenimentul istoric; să localizeze în timp şi spaţiu evenimentul istoric; promovarea bibliotecii instituţiei ca loc şi mijloc de educaţie; cultivarea sentimentului patriotic legat de Mica Unire); obiective didactice (conştientizarea importanţei evenimentelor istorice; realizarea unui recital de poezie şi dans popular).

În ceea ce privesc activităţile cultural - educative din Centrul Rezidenţial de Fete Sfântul ”Vasile cel Mare”, în anul 2018, au fost propuse şi realizate mai multe activităţi prin care s-a urmărit: informarea asupra unor evenimente importante din punct de vedere cultural, dar mai ales stimularea interesului pentru frumos, pentru artă, pentru lectură, pentru valori, precum şi cultivarea simţului estetic. ”Să-l cinstim pe Eminescu!”, ”Cititorul de azi, autorul de mâine”, ”Carte frumoasă. Cinste cui te-a scris!”.

Pe lângă activităţile şcolare, o parte dintre beneficiare s-au implicat şi în activităţi extraşcolare, culturale şi de voluntariat, organizate de licee sau de către alte instituţii şi organizaţii partenere. Implicarea în astfel de acţiuni le-a permis să obţină nu doar diplome, ci şi să dobândească cunoştinţe, experienţă, încredere, spirit de competiţie şi să socializeze (”Oaspeţi din cadrul Taberei de Vară pentru Tineret Tradiţie şi Noutate”,  ”Concert caritabil – Să nu uităm de cei mai trişti ca noi!”, ”Prieteni fără frontiere - parteneriat de colaborare cu Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza”, Galaţi)

În ceea ce priveşte socializarea, petrecerea timpului liber, au fost propuse şi realizate mai multe activităţi cultural - educative prin care s-a urmărit informarea asupra unor evenimente importante din punct de vedere cultural, cum ar fi de exemplu ”La pas prin oraş”, dar mai ales stimularea interesului pentru frumos, pentru artă, pentru lectură, ”Biblioteca Estivală”,  pentru tradiţii strămoşeşti, ”Moş Nicolae aduce daruri!”, ”Colinde, colinde. Renaşterea Bucuriei!”, precum şi cultivarea simţului estetic ”Atelier handmade - pictură, felicitări”, ”Handmade  – Centenar România Mare, Felicitări de Crăciun, 2018”, ”Ne pregătim pentru sărbătoarea ”Sfântul Vasile cel Mare”, ocrotitorul spiritual al Aşezământului”. Aceste tipuri de activităţi binedispun întotdeauna beneficiarele, deoarece orice tehnică de relaxare constructivă contribuie unui mod plăcut de a petrece timp liber împreună cu instructorii de educaţie. Au fost realizate şi activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber: în natură (”Natura  - un mod plăcut de petrecere a timpului liber”, ”Pădurea – Izvor al vieţii”), în excursii (”Pe drumuri de munte...- Excursie în zona Moieciu”), în tabără (”Tabăra Arieşeni”), vizionarea de spectacole, concerte (”Concert caritabil –Frânturi de Zâmbete”, ”Concert caritabil – Să nu uităm de cei mai trişti ca noi!”), vizionarea de piese de teatru (”Seară de teatru!”). Obiectivele avute în vedere au fost: dezvoltarea deprinderilor de utilizare raţională a timpului liber; îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonale prin implicarea activă a beneficiarelor în aceste activităţi colective; consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie.

Activitatea psihologică

În anul 2018, una dintre principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte, privind diferitele aspecte ale personalităţii şi totodată de formare a aptitudinilor, abilităţilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament adecvat a fost organizarea, de către  psiholog, a proiectelor lunare de activitate, care cuprind tematici pe  diferite domenii/teme specifice.

Prin organizarea activităţilor de reabilitare/consiliere (”Valorile morale care ne îmbogăţesc cu adevărat”, ”Coeziunea şi grupul nostru”, ”Violenţa domestică – Cum se manifestă? Cum o evităm? Cum o oprim?”, ”Respectul faţă de sine şi respectul faţă de ceilalţi”, ”Consilierea în carieră la vârsta adolescenţei”, ”Prietenul la nevoie se cunoaşte!”,”Cum să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe alţii?”, ”Stop dependenţelor!” s-a urmărit: formarea aptitudinilor, abilităţilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament adecvat; organizarea de către  psiholog a proiectelor lunare de activitate, care cuprind tematici pe  diferite domenii / teme specifice; formarea şi consolidarea unei imagini de sine pozitive; înţelegerea propriilor emoţii şi învăţarea unor strategii de a face faţă emoţiilor negative; formarea unor abilităţi de iniţiere, menţinere şi îmbunătăţire a relaţiilor cu alţi copii / tineri sau cu adulţii; dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii; formarea unor atitudini pozitive faţă de lume şi faţă de ceilalţi; formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală; dezvoltarea unor abilităţi de explorare a traseelor educaţionale şi profesionale etc. Beneficiarele au primit consiliere lunară, atât individuală, cât şi de grup, şedinţe care au avut drept obiectiv principal îmbunătăţirea stării psihice, dezvoltarea unei imagini pozitive de sine şi ameliorarea relaţiilor interpersonale, autocunoaştere şi dezvoltare personală, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, formarea abilităţilor de rezolvare pentru a reuşi să gestioneze emoţional cu ajutorul profesioniştilor sentimente, trăiri contradictorii specific vârstei.

De asemenea, s-au desfăşurat un număr total de 30 Consilieri de grup şi 228 Consilieri individuale, cu toate beneficiarele, şedinţe care au avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei imagini pozitive de sine şi ameliorarea relaţiilor interpersonale, a plasticităţii mentale, a curiozităţii spirituale, a capacităţii de identificare şi de rezolvare a problemelor, a creativităţii, a capacităţii de lucru în grup, rezistenţei la tensiuni, autocunoaştere şi dezvoltare personală, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare etc.

Activitatea social – filantropică 

Compartimentul social a realizat 59 de anchete sociale. Totodată, din punct de vedere social, fiecare lună a avut anumite punctări care să vină în sprijinul dezvoltării armonioase a tinerelor, dar şi spre a menţine o legătură corespunzătoare cu familiile naturale.

Activitatea ”Nu contează cine eşti, ci ce alegi să fii!” a reprezentat un prilej benefic în vederea conştientizării tinerelor cu privire la modul de a se raporta la viitorul lor, cu tot ceea ce implică aceasta: decizii, eforturi, incertitudini, greutăţi, succese etc. S-au avut în vedere următoarele obiective: stabilirea unor ţinte profesionale/personale şi identificarea modalităţilor de a le împlini; insuflarea unor calităţi (responsabilitate, perseverenţă, tenacitate, efort susţinut, recunoştinţă, curaj, răbdare, patriotism, credinţă şi dragoste de familie).

Activitatea ”Îţi pasă de tine însuţi?” a reprezentat un popas de meditaţie faţă de grija pe care, ca oameni, e necesar să o avem vis-a-vis de trup, de suflet şi, în genere, faţă de viaţă, înţeleasă ca un dar de la Dumnezeu. Astfel, a avut loc o discuţie cu privire la dificultăţile vieţii şi la modul în care putem depăşi aceste greutăţi, conştientizând faptul că viaţa este un dar de la Dumnezeu, iar modul în care noi ne îngrijim atât de aspectele materiale, cât şi de cele spirituale, reprezintă o atitudine firească, de mulţumire şi recunoştinţă.

Activitatea ”Învaţă să gândeşti liber!” şi-a definit scopul central ca fiind conştentizarea beneficiarelor asupra faptului că fiecare dintre ele are un potenţial pe care e necesar să-l dezvolte, să-l fructifice benefic. Printre obiectivele acestei activităţi s-au numărat: introspecţia şi cunoaşterea propriei persoane cu defecte şi calităţi; centrarea asupra punctelor forte ale personalităţii fiecăreia; modelarea trăsăturilor de caracter în funcţie de un anumit ideal stabilit în viaţă; furnizarea unor informaţii de tip istoric; cultivarea unor deprinderi precum: curaj, perseverenţă, tenacitate, forţă, voinţă puternică etc.

Situaţiile care implică un risc social reprezintă o constantă în rândul beneficiarelor noastre şi nu numai, ci, în genere, în domeniul Asistenţei Sociale. În acest context, activitatea ”Toleranţa – O virtute” a reprezentat o oportunitate prin care tinerele au înţeles anumite aspecte legate de această calitate atât de necesară oricăruia dintre noi în contemporaneitate. Scopul central al activităţii a fost acela de a cultiva ideea recurentă că toleranţa nu reprezintă o slăbiciune, ci o virtute absolut necesară zilelor noastre. Printre obiectivele activităţii s-au numărat următoarele: înţelegerea semnificaţiei teoretice a acestui concept, exemplificarea lui în situaţii concrete, cotidiene, aplicarea personală, în cazul particular al fiecăruia, oportunităţi de aplicare, avantajele şi dezavantajele practicării acesteia.

2b. Activitatea socială, didactică şi psihologică

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa”

Planificarea activităţilor instructiv-educative propuse de echipa pluridisciplinară din cadrul Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa” vizează tematici permanente, trimestriale ori semestriale care doresc să vină în întâmpinarea problemelor şi a lipsurilor cu care se confruntă beneficiarii noştri.

Astfel, tematicile activităţilor au urmărit creşterea gradului de sănătate prin acţiuni de informare şi prevenţie, educaţia pentru valori morale şi sociale, consilierea şi orientarea şcolară, şcoala părinţilor, educaţia incluzivă, dezvoltarea personalităţii, a capacităţii de autocunoaştere, educaţia pentru sănătate, Generaţii- Centrul comunităţii, Atelierul de creaţie, activităţi cultural- recreative, educaţia pentru securitatea personală, educaţia pentru medierea conflictelor, România- ţara mea frumoasă.

Educaţia pentru valori morale şi sociale are termen permanent de informare asupra Calendarului evenimentelor naţionale şi internaţionale, de păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor, familiarizarea cu principalele sărbători naţionale, istorice şi religioase, cunoaşterea naturii şi importanţa respectării regulilor privind protecţia mediului pentru binele comun al omenirii.

Consecinţele sociale şi psihologice în cazul migraţiei familiei au descris dorinţele pe care le au beneficiarii în raport cu părinţii lor, cu mediul familial de bază şi impedimentele aferente. S-a dorit extrapolarea temei către modul în care distanţarea/indiferenţa îşi poate face loc chiar în cadrul unei familii cu un habitat stabil, ţinând cont de nevoile beneficiarilor. Familia reprezintă cel mai important punct de sprijin în ceea ce priveşte clădirea caracterului, a personalităţii, dar şi a formării social – educaţionale a unui copil. Or, modalităţile de dizolvare diverse ale familiei reprezintă momente de dezechilibru pentru toţi membrii.

Educaţia incluzivă are ca obiective informarea, depistarea, identificarea şi evaluarea nevoilor individuale şi de grup ale asistaţilor. Astfel, Educaţia de calitate-oportunitate reală a succesului şi-a propus conştientizarea nevoilor beneficiarilor; sprijin sporit cu resurse materiale (rechizite) în procesul de incluziune; îmbunătăţirea stimei de sine şi a comportamentului social.

Componenta psihologică din Dezvoltarea personalităţii, a capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine a urmărit identificarea problemelor de cunoaştere şi a semnificaţiilor psihologice a acestora, precum şi îmbunătăţirea performanţelor cognitive  specifice grupurilor de vârstă şcolară în activităţile Coeziunea şi grupul nostru  şi Cât de bine ne cunoaştem? în care au format grupuri şi regulile de ordine interioară a acestora, ori au putut afla lucruri noi despre ceilalţi, prin intermediul jocului.

Activitatea Despre filantropie şi voluntariat care şi a propus să vină în întâmpinarea nevoilor lor materiale, dar şi să explice beneficiarilor noştri noţiuni creştine care au puterea de a transforma în bine, nu doar o viaţă, ci o comunitate întreagă şi generaţii viitoare care să se bucure de un fond social mai stabil şi mai sănătos.

Şahul este cunoscut ca fiind sportul minţii. Astfel, Şahul pas cu pas a fost activitatea cu ocazia căreia voluntarii seniori au venit în incinta Centrului nostru să iniţieze copiii în tainele acestui joc. Jocul de şah este o activitate ce aduce multiple beneficii în viaţa celor ce îi dedică timp. Abilităţi precum gândirea critică, atenţia la detalii, rezolvarea de probleme, concentrarea atenţiei, gândirea strategică reprezintă atuuri la îndemână pentru cei ce joacă şah. Transferul abilităţilor în viaţa de zi cu zi creează punţi de dezvoltare personală pentru şahişti.

Atelierul de creaţie dezvoltă abilităţile artistice prin lucru manual, artă plastică, muzică, decoraţiuni, pictură (Peisaj de iarnă, Vestitorii primăverii –felicitări, Cercul de Pictură- Lumina Bucuriei, Desene pe asfalt).  Culorile ne influenţează viaţa şi unele ne pot dezvălui foarte multe lucruri despre noi. Activitatea Culorile şi semnele vorbesc- Comportă-te civilizat a urmărit folosirea culorilor şi a semnelor altfel decât pentru a transmite un mesaj emoţionant ori de avertizare în circulaţie. Unele semne sunt folosite cu rol de avertizare şi prevenire pentru a respecta normele de comportament civilizat în aşezarile umane.

Educaţie pentru medierea conflictelor urmăreşte prin activităţile sale formarea deprinderilor de bună convieţuire, stabilirea climatului afectiv şi non-violent, diminuarea situaţiilor conflictuale, dezvoltarea spiritului de echipă. Activitatea -Bullying- procesul unui hărţuitor a adus în discuţie un fenomen alarmant în rândul tinerilor- bullying-ul. Prin activitatea "Inamicii" comunicării s-a urmărit formarea deprinderilor de bună convieţuire, stabilirea climatului afectiv şi dezvoltarea spiritului de echipă prin înţelegerea transmiterii mesajului pe canalul comunicării. Aceste teme au fos dezvoltate şi in cadrul sedinţelor de consiliere psihologică (315 de consilieri individuale şi de grup)

Activitatea Socială

Asistenţa Socială sub forma centrelor de tip after-school (centre de zi) reprezintă un sprijin real pentru familiile care doresc ca ai lor copii să beneficieze de suport educaţional suplimentar şi, cum este cazul instituţiei noastre, şi de suport social, material, psihologic, medical.

În cadrul Asociaţiei Filantropice Creştin - Ortodoxe „Sfântul Vasile cel Mare” – Galaţi, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa” reprezintă un mod organizat de susţinere pentru un număr de 50 de beneficiari stabili (clasele 0 – 12).

În anul 2018 au fost realizate 65 de anchete sociale.

Activitatea „Despre filantropie, bunătate şi voluntariat” a reprezentat o ocazie adecvată de a le explica copiilor ce anume înseamnă această filantropie, cum se poate ea realiza în mod concret şi corect, care sunt riscurile şi capcanele din spatele ei. Mai ales s-a accentuat faptul că scopul filantropiei este acela de a sprijini persoana aflată în nevoie pe termen scurt, în vederea dobândirii unei independenţe pe termen lung. Deşi filantropie, etimologic vorbind, reprezintă iubire de oameni, chiar şi această iubire este trecută prin filtrul minţii, în vederea acordării unui ajutor transparent, eficient, sincer, deschis.

Activitatea socială în cadrul Centrului de zi îşi concentrează capacitatea în special pe componenta de identificare şi de recrutare a copiilor aflaţi în situaţii de risc, care pot fi sprijiniţi în demersul educaţional, dar atenţia noastră se îndreaptă şi către furnizarea unor servicii preponderent calitative, în raport cu partea cantitativă şi, mai ales, aplicate nevoilor specifice cazurilor monitorizate.

***

Din punct de vedere financiar, în cursul anului 2018, cheltuielile pentru desfășurarea activităților social‑filantropice în cadrul Asociaţiei Filantropice Creştin Ortodoxe „Sf. Vasile cel Mare“, Galaţi se ridică la 969.904 lei, o contribuţie importantă fiind cea din fondurile publice.