Istoric

Încă din anul 2004, în localitatea Lacu Sărat din judeţul Brăila, aşezat sub ocrotirea Sf. M. Mc. Pantelimon, Doctor fără de arginţi, din iniţiativa şi cu implicarea în identificarea resurselor materiale a ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunarii de Jos, funcţionează Aşezământul social-filantropic "Sf. Mc. Pantelimon". În cadrul acestui aşezământ îşi desfăşoară activitatea Centrul socio-medical „Sf. Mc. Pantelimon” şi Asociaţia social-filantropică "Sf. Mc. Pantelimon" Brăila, care, prin serviciile oferite, vin în întâmpinarea problemelor credincioşilor care au nevoie de sănătate trupească şi sufletească.

Ţinând cont de faptul că Mănăstirea „Sf Pantelimon”, aflată în staţiunea cu acelaşi nume, nu dispunea de spaţii corespunzătoare de cazare, în staţiunea menţionată fiind prezenţi anual la tratament clerici şi mireni, angajaţi, dar şi fii duhovniceşti ai Bisericii, care şi-au exprimat dorinţa de a fi cazaţi pe perioada de şedere intr-un spaţiu propriu bisericesc, la propunerea chiriarhului, membrii Consiliului Eparhial, în şedinţa din 24 iulie 2004, au hotărât înfiinţarea acestui aşezământ reprezentativ pentru judeţul Brăila şi pentru Eparhia Dunării de Jos, care să ofere condiţii optime de odihnă şi tratament.

Clădirea aşezământului, aflată într-u  stadiu avansat de deteriorare, şi terenul aferent au fost achiziţionate în luna iulie 2004, iar în perioada 2005-2007 s-au efectuat lucrări de reparaţii, consolidare şi amenajare a spaţiului respectiv.

La data de 29 noiembrie 2007, în prezenţa a 12 ierarhi din Sf. Sinod al B.O.R., în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, a avut loc binecuvântarea acestui nou centru social.

În anul 2010 a fost depus un proiect cu finanţare europeană, numit „Centrul Socio-Medical pentru Persoane de vârsta a III-a Sf. Pantelimon”, prin Programul Operaţional Regional, axa 3.2, pentru extinderea, modernizarea şi echiparea bazei de tratament din cadrul Centrului Pastoral şi Social Filantropic „Sf. Mc. Pantelimon”- Brăila.

Centrul a devenit una dintre cele mai reprezentative instituţii social-filantropice eparhiale, care are drept scop crearea unui aşezământ bisericesc, menit să vină în  întâmpinarea problemelor de sănătate cu care se confruntă semenii noştri.

Asociaţia social-filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“  oferă în cadrul ei servicii medicale prin intermediul cabinetelor medicale de specialitate, iar în viitorul apropiat şi prin clinica balneo-climaterică.      

Un program permanent, realizat cu implicarea unor cadre medicale voluntare, este acordarea săptămânal, în regim gratuit, de tratamente de fizioterapie şi de hrană, persoanelor vârstnice de la parohiile din Protoieria Brăila, cu pensii foarte mici şi care suferă de diferite afecţiuni medicale.

Bucuria pe care aceste persoane o simt prin atenţia care li se acordă, prin calitatea actului medical şi a ofertei generoase de alte servicii sociale şi medicale, este deosebită şi se manifestă cel mai adesea printr-o mulţumire adresată lui Dumnezeu şi celor ce le oferă acest ajutor pentru însănătoşire.                

Responsabil: Dna. Juncu Elisabeta

Activități

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui edificiu bisericesc au fost numeroase. Ele au vizat, în primul rând specificul acestui aşezământ, activităţile medicale, în cadrul cărora beneficiarilor le-au fost acordate servicii medicale de fizioterapie, în clinica nou-construită, aceasta urmând a fi acreditată conform standardelor şi legislaţiei privitoare la tratamentele balneoterapeutice. De asemenea, au fost desfăşurate activităţi educaţionale, cu sprijinul cadrelor didactice şi a formatorilor voluntari, pentru copiii de la licee şi colegii din municipiul Brăila, sub îndrumarea pc pr. inspector responsabil cu cateheza la nivelul Eparhiei.

Menţionăm aici şi alte evenimente pastorale şi culturale, demnă de amintit fiind organizarea Sinaxei Monahale a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, lucrările acesteia fiind conduse de către PF Părinte Patriarh Daniel.

Valoarea serviciilor acordate prin activităţile socio-educaţionale este de 35.100 lei, beneficiare fiind 122 persoane .