Adresă: Str. Flamura Roşie, nr. 29, mun. Brăila, cod 810187; telefon 0725.465292

Responsabil: Pr. Ştefan Mihalcea

Aşezământul „Sfânta Filofteia“ a fost înfiinţat în anul 1999 într-un spaţiu amenajat la Cimitirul „Sfânta Filofteia”, în urma calamitaţilor naturale care au devastat numeroase case în anul respectiv. Multe dintre persoanele sinistrate au beneficiat de serviciile acestui centru, funcţionarea lui fiind posibilă prin bunăvoinţacredincioşilor care au sprijinit cantina prin acţiuni de voluntariat si donaţii de alimente.

Începând cu anul 2005 au fost demarate lucrările de construire a noului centru social, o clădire cu doua etaje, finanţarea fiind asigurată atât de la Secretariatul de Stat pentru Culte, cât şi prin efortul si susţinerea credincioşilor din parohie.

În cadrul noului centru vor fi oferite următoarele servicii sociale: hrană caldă, servicii medicale prin intermediul unui cabinet de medicină dentară, servicii de consiliere psihologică și activități educaționale de tip AFTER SCHOOL.

În prezent se asigură masa zilnic, pentru 35 persoane, în special copii care provin din familii care prezintă un grad mare de risc social.

Activităţile sunt susţinute îndeosebi din fondurile parohiei, precum si din donaţiile credincioşilor.

Cantine sociale