Cantina socială "Sf. Ier. Nicolae" a luat fiinţă în anul 1998 în cadrul Centrului Eparhial din Galaţi, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi a colaboratorilor din Administraţia eparhială.

Înţeleapta decizie a venit în urma înfiinţării Biroului de Asistenţă Socială în anul 1997, care monitoriza familiile sărace din municipiul Galaţi.

Deschiderea acesteia a însemnat un ajutor oferit în special celor ce se adresau Biroului de Asistenţă Socială, devenind un exemplu de activitate pentru toţi slujitorii Eparhiei Dunării de Jos de a sprijini persoanele aflate în risc social.

Clădirea în care a fost deschisă iniţial cantina socială era improprie desfăşurării în bune condiţii a activităţii de ajutorare a nevoiaşilor. Astfel, numai în două încăperi s-a oferit masa pentru cei 100 de asistaţi, cu un personal format din două bucătărese.

Întrucât nevoia de a ajuta cât mai multe persoane a crescut, în anul 2002, au început lucrările de construcţie la  noul aşezământ social, care cuprinde la demisol o cantina socială compusă din bucătărie utilată, sală de pregătire a alimentelor, 3 săli de servire a mesei, 2 magazii şi 3 grupuri sanitare, la parter camere pentru cazarea pelerinilor, la etajul I o sală de şedinţe şi la ultimul nivel o capelă închinată „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Centrul Pastoral, Cultural şi Social "Sf. Ioan Casian" a fost finalizat şi sfinţit în anul 2006, iar în luna mai a aceluiaşi an, noua cantină socială a început să ofere serviciile de oferire a mesei, potrivit standardelor legale în vigoare, obţinându-se aprobările de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică, a Direcţiei Sanitar - Veterinare, Direcţiei de Mediu, precum şi acreditarea din partea Ministerului Munci Protecţiei Sociale şi Familiei.

În momentul de faţă, cantina socială deserveşte un număr de 150 persoane, 80 servind masa în sălile special amenajate, iar 70 primind hrana caldă la domiciliu.

Aparatura şi dotarea cantinei sociale au fost achiziţionate special pentru a face faţă numărului mai mare de asistaţi, hrana fiind preparată de un bucătar şi de două ajutoare de bucătar, care au fost angajaţi în urma unui concurs de către o comisie de specialitate.

Asistaţii au fost selectaţi prin anchete sociale, fiind periodic vizitaţi de către personal specializat care urmăreşte nivelul de trai şi evoluţia socială a acestora.

Sursele de finanţare provin din fondurile proprii ale Centrului Eparhial şi din sponsorizări.