În anul 2005, Parohia "Sf. Cuv. Antonie cel Mare" din municipiul Galaţi a primit binecuvântarea chiriarhală pentru a construi un centru destinat copiilor proveniţi din familii nevoiaşe. Pe parcursul unui an şi jumătate, cu fonduri de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost ridicată o frumoasă clădire care cuprinde o sală de meditaţie, una de calculatoare, două birouri, o sală de mese, o bucătărie, o magazie şi grupuri sanitare.

Încăperile centrului sunt dotate şi utilate cu mobilier nou, copiii care frecventează centrul având toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţilor planificate.

Inaugurarea Centrului de zi pentru copii "Sf. Antonie cel Mare" din Galaţi a avut loc în ziua de 17 ianuarie 2009, cu ocazia hramului bisericii, slujba de sfinţire a acestui aşezământ fiind săvârşită de către de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, în prezenţa autorităţilor locale şi a numeroşi credincioşi.

Cei 50 de copii care beneficiază de serviciile sociale din cadrul centrului sunt selectaţi în baza anchetelor sociale efectuate de asistentul social angajat, ei primind pe lângă o masă caldă, consiliere socială, psihologică, duhovnicească şi sprijin în efectuarea temelor primite la şcoală.

Toate activităţile desfăşurate cu cei 50 de copii sunt realizate în cadrul a două grupe, dimineaţă şi după-amiază.

Personalul care deserveşte centrul este următorul: asistent social, instructor de educaţie, administrator, un bucătar şi o îngrijitoare.