Cantina a fost înfiinţată in anul 2001 şi asigură o masă caldă persoanelor nevoiaşe identificate de parohie prin anchete şi vizite sociale. Cantina are angajat un asistent social si două persoane care activează voluntar.