Adresă: Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 37, mun. Galaţi, cod 800121; telefon 0724.241120

Responsabil: pr. Daniel  Popa

Centrul de Resurse pentru structurile economiei sociale din Regiunea Sud-Est este funcțional din 2010 şideserveşte județele Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea şi Constanța.

Obiectivele Centrului sunt de a promova şi sprijini crearea de noi locuri de muncă în structurile economiei sociale, de a creşte nivelul de calificare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, de a îmbunătăți nivelul de competențe al specialiştilor din domeniul incluziunii sociale care vor contribui la atingerea obiectivului general. În cadrul Centrului se oferă formare, informare şi consiliere pentru reprezentanții structurilor economiei sociale din regiune, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

Cantine sociale