Adresă: com. Corod, sat Brătuleşti, jud. Galaţi,  cod 807080; telefon 0766.473499

Responsabil: pr. Mihai Ilie

Cantine sociale