Adresă: Str. Ovidiu, nr. 10, mun. Galaţi, cod 800080, telefon 0723.226526

Responsabil: dna Simona Borosescu.

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, pe 25 ianuarie 2024, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi a desfăşurat programul de educaţie medicală „Zâmbet frumos”, pentru copiii din cadrul Grădiniţei nr. 6 „Sf. Trei Ierarhi“. Prin implicarea preoţilor de la această parohie şi cu sprijinul unor medici stomatologi pediatri, copiii au primit pastă de dinţi, periuţe şi alte daruri, beneficiind, cu acest prilej, şi de o lecţie interactivă şi instructiv-educativă de igienă dentară şi de ocrotire a sănătăţii, oferită cu multă dragoste şi empatie de medicii prezenţi.

Adresa: Str. Unirii, nr. 220, mun. Brăila, cod 810011; telefon 0744.140414

Responsabil: pr. Cătălin Hurmuzache

În cadrul parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ din municipiul Brăila, la iniţiativa şi cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop,  pentru a cinsti jertfa preotului Ştefan Copae, a fost ridicată, cu sprijinul credincioşilor, o clădire în imediata apropiere a bisericii, cu scopul de a oferi servicii sociale persoanelor vârstnice, prin înfiinţarea unui azil de bătrâni.

Ţinând cont de faptul că în parohie sunt familii care au mulţi copii, unii dintre ei în risc social şi abandon şcolar, la propunerea chiriarhului Dunării de Jos, s-a constatat că este mai potrivit ca aici să se organizeze un spaţiu şi un cadru propice pentru educaţia în spirit creştin a micilor enoriaşi.

În anul 2001, pe data de 1 octombrie, ca urmare a protocolului de colaborare dintre parohie şi Inspectoratul Judeţean Brăila, Grădiniţa „Familia“ şi-a început activitatea de oferire a serviciilor de educaţie pentru copiii din parohie, cu personal calificat, plătit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Slujba de sfinţire a acestui centru social a fost oficiată de către ÎPS Arhiepiscop în fruntea unui sobor de preoţi, a autorităţilor locale şi în prezenţa a numeroşi credincioşi, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul oraşului Brăila.  

Grădiniţa „Familia“ dispune de spaţii generoase, special amenajate pentru confortul şi siguranţa celor mici, activităţile educaţionale desfăşurându-se sub supravegherea personalului didactic şi auxiliar.

Grădiniţa are 2 grupe de copii: mică-mijlocie şi mare-pregătitoare, programul grupelor respective fiind de tip prelungit, de 8 ore.

Beneficiarii acestei instituţii sunt copii care provin din familii monoparentale, din familii de rromi, luaţi în plasament, sau cu părinţi plecaţi în străinătate, cu dizabilităţi, cu posibilităţi financiare reduse, dar şi copii din familii fără probleme sociale. În cei 10 ani de activitate, grădiniţa a susţinut educaţional, social (financiar) familiile din care provin copiii înscrişi.

Pe lângă aria curriculară specifică programei preşcolare se adaugă: instruirea copiilor de grupa mare pe calculator; lecţii de limba engleză; programe şi schimburi de experienţă cu alte grădiniţe din municipiul Brăila; serbări şi programe cultural-artistice de 8 Martie, Sfintele Paşti, 1 Iunie, Sf. Nicolae, Naşterea Domnului şi cu alte ocazii festive.

Instituţia are un număr de 6 salariaţi, respectiv trei educatoare, un asistent social, un bucătar şi o femeie de serviciu, la care se adaugă numeroşi voluntari care sprijină activităţile desfăşurate.  Edificiul dispune şi de o cantină în care copiii iau micul dejun şi prânzul.

Toţi copiii din cadrul acestei grădiniţe beneficiază şi de asistenţă medicală oferită prin intermediul cabinetului medical parohial, cu sprijinul medicilor voluntari şi prin suportul financiar oferit de parohie. 

Având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasă prin educaţie a copiilor preşcolari în vederea integrării acestora în următoarele etape şcolare, eforturile tuturor celor care trudesc pentru a le oferi celor mici tot ceea ce le este necesar vor fi răsplătite de către Dumnezeu şi prin faptul că aceşti copii cresc şi sunt educaţi în tinda bisericii.

*

În contextul actual al pandemiei, în ziua de 20 octombrie 2020, copiii de la Grădiniţa „Familia“ au primit daruri constând în rechizite, dulciuri şi produse de dezinfectare şi de igienă personală, care au fost achiziţionate şi pregătite de slujitorii şi voluntarii parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ din Brăila.

Darurile oferite copiilor de la Grădiniţa „Familia“ cu prilejul pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul municipiului Brăila, au fost achiziţionate cu sprijinul financiar al parohiei „Sfântul Spiridon“ – Nou şi al Capelei militare „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din Brăila.

Astăzi, 3 decembrie 2021, a fost desfăşurată o acţiune filantropică pentru copiii de la Grădiniţa „Familia“, din cadrul parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ din Brăila. Emoţionaţi şi plini de gingăşie, cei 38 de copii din grupa mijlocie şi grupa mare, cu vârste între 3 şi 6 ani, au recitat poezii, au cântat şi s-au jucat alături de cadrele didactice şi oaspeţii veniţi la acest eveniment. După programul pe care l-au prezentat oaspeţilor, copiii au primit mult aşteptatele daruri constând în obiecte vestimentare de sezon, dulciuri şi fructe de la Moş Nicolae, aşa cum îl cunosc toţi copiii pe blândul şi bunul ierarh din Mira Lichiei. Darurile au fost oferite de Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ şi Capela militară „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din Brăila.

Astăzi, 5 decembrie 2022, a fost desfăşurată o acţiune filantropică pentru copiii de la Grădiniţa „Familia“, din cadrul parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ din Brăila. Copiii au primit mult aşteptatele daruri constând în obiecte vestimentare de sezon, dulciuri şi fructe de la Moş Nicolae, aşa cum îl cunosc toţi copiii pe blândul şi bunul ierarh din Mira Lichiei. Darurile au fost oferite de Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ şi Parohia „Sfântul Antonie cel Mare“ din Brăila.

 

Adresă: Com. Gohor, sat Ireasca, nr. 184, jud. Galaţi, cod 807155; telefoane 0236.865598; 0764.441656

Responsabil: pr. Iancu Mihoci

Grădiniţa parohială „Sfinţii Împăraţi“ din localitatea Ireasca, judeţul Galaţi a fost înfiinţată în septembrie 2002, cu binecuvântarea chiriarhului locului, prin implicarea preotului paroh şi a numeroşi credincioşi din parohie.

Slujba de sfinţire a avut loc în data de 22 septembrie 2002, oficiată de  un sobor de preoţi,  delegat eparhial fiind pc. părinte protopop de Nicoreşti, în prezenţa autorităţilor locale, precum şi a numeroşi copii şi părinţi.

Beneficiarii acestui aşezământ socio-educaţional sunt copiii de vârstă preşcolară din localitatea Ireasca.

În anul 2006, prin intermediul unui program finanţat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din România, s-a reuşit dotarea corespunzătoare cu toate cele necesare desfăşurării activităţii educaţionale în această grădiniţă.

De asemenea, în susţinerea activităţilor s-au mai implicat atât persoane fizice, cât şi instituţii publice locale: Şcoala Gimnazială Gohor, Primăria şi Poliţia, parohii din alte eparhii( parohia Domeştii de Jos - Ilfov, Capela „Sfînta Ecaterina” – Bucureşti), precum şi parohii din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din protoieriile Nicoreşti  şi Tecuci (parohiile Ireasca,  Gohor I, Gohor II, Şerbăneşti II, Malu-Alb).

Obiectivul principal al acestui aşezământ este acela de a oferi copiilor de vârstă preşcolară din localitatea Ireasca, servicii sociale şi de educaţie acreditate, în conformitate cu legislaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dar şi cu specificul asigurării unei educaţii religioase, prin programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“.

Prin participarea la diferite evenimente şi proiecte culturale şi educaţionale a copiilor din cadrul acestei grădiniţe, localitatea Ireasca a devenind  cunoscută  atât pe plan judeţean, cât şi naţional.

Cantine sociale