Adresă: Str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113; telefon/fax 0236.477480; 0747.306741

Responsabil: diac. Marian Coman

Centrul medical a luat fiinţă în anul 2004, iar printr-un proiect finanţat prin programul Phare – Ricop RO 9904.02.05.007 au fost accesate fondurile necesare dotării şi înzestrării celor trei cabinete: cabinet medicină generală; cabinet hematologie şi biochimie; cabinet stomatologic.

Servicii medicale sunt gratuite şi sunt oferite, în special, persoanelor aflate în risc social, persoanelor vârstnice.

Prin intermediul personalului angajat, trei medici şi doi asistenţi, consultaţiileşiinvestigaţii gratuite constau în următoarele analize: electrocardiogramă, ecografie, analize sânge, intervenţii stomatologice. Sunt oferite persoanelor vârstnice cu pensii mici sau familiilor cu venituri reduse. Totodată, cabinetele asigură din punct de vedere medical consultaţiile şi tratamentele necesare pentru cei 110 copii din cadrul Aşezământului „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi.

Adresă: Str. Sf. Spiridon, nr. 13, mun. Galaţi, cod 800478; telefon 0746.031214

Responsabil: dl Robert Tiber

Înfiinţat în anul 2008, în cadrul parohiei „Sf. Spiridon“ - Galati, în incinta vechii case parohiale, cabinetul medical „Sf. Spiridon şi Sf. Irina“ oferă gratuit, prin personalul medical voluntar, tratamente de fizioterapie şi de medicină generală pentru enoriaşii în vârstă, cu venituri reduse.

Centrul medical de tratament antireumatic a fost dotat cu aparatura obţinută printr-un contract de donaţie din partea A.C. Expert Med Centrul Medical Irina S.R.L., către Parohia Sfântul Spiridon.

Aparatura este însoţită de Certificatul de înregistrare de la Ministerul Sănătăţiii, precum şi de Certificatul de garanţie eliberat de furnizor.

Pentru buna funcţionare a cabinetului au fost obţinute toate avizele si atestările necesare, serviciile medicale fiind acordate începând cu luna septembrie 2009.

Personalul care deserveşte cabinetul de tratament este format din două persoane, un medic primar specialist în reumatologie-fizioterapie şi o asistentă medicală.

În prezent cabinetul oferă consultaţii unui număr de 65 de pacienţi pe trimestru. Fiecare pacient beneficiază de o consultaţie pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului, precum şi de un pachet de proceduri specifice, desfăşurate pe parcursul a două săptămâni.

Adresă: Str. Ana Aslan, nr. 15, mun. Brăila, cod 810009; telefon 0239.626562

Responsabil: dl Didel Balaban

Cabinetul Medical „Sfântul Ierarh Nicolae“ din cadrul parohiei „Sf. Nicolae“ din oraşul Brăila a fost înfiinţat în luna aprilie 2000, la iniţiativa IPS Casian al Dunării de Jos, din dorinţa de a veni in sprijinul credincioşilor parohiei care nu beneficiază de asigurare medicală, cu pensii mici, vârstnici care nu beneficiază de sprijinul familiei, copii aflaţi în situaţii de risc, persoane cu handicap, serviciile medicale oferite fiind gratuite.

Beneficiarii sunt identificaţi de către credincioşi din Comitetul parohial sau de către Biroul de Asistenţă Socială al Protoieriei Brăila. Serviciile medicale sunt asigurate de către doi medici voluntari, numărul beneficiarilor fiind de aproximativ 300 persoane anual.

În momentul de faţă, parohia „Sf. Nicolae“, cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Brăila, desfăşoară ample lucrări de renovare a acestui aşezământ, în vederea reabilitării clădirii conform standardelor necesare desfăşurării activiţăţii socio-medicale.

Adresă: Str. Unirii, nr. 220, mun. Brăila, cod 810011; telefon 0744.140414

Responsabil: dna Ionelia Vasile

Cabinetul medical parohial „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ a fost înfiinţat în anul 2000, luna octombrie. Beneficiari sunt vârstnici cu venituri foarte mici şi familii /persoane aflate în risc social. Acordarea consultaţiilor de către medici se face atât in timpul săptămânii, cât si duminica, imediat după terminarea slujbei, dată fiind participarea la în număr mare a persoanelor vârstnice.

Număr beneficiarilor este de aprox. 500 persoane anual.

Personalul ce deserveşte cabinetul este alcătuit din doi medici voluntari.

Din punct de vedere financiar, cabinetul este susţinut de către parohie şi de către Centrul Eparhial.

Toate serviciile medicale sunt gratuite.

Cabinetul medical parohial a fost înfiinţat cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop în data de 16 noiembrie 2000.

Beneficiarii sunt vârstnici, persoane de etnie rromă şi persoane cu venituri mici. Acordarea consultaţiilor de către medici se face atât în timpul săptămânii, cât şi duminica, imediat după terminarea slujbei, dată fiind participarea în număr mare a persoanelor vârstnice.

Personalul ce deserveşte cabinetul este alcătuit din doi medici voluntari: Drăghici Elena şi Constantin Ionelia – medici de familie.

Din punct de vedere financiar, cabinetul este susţinut de către parohie şi de către Centrul Eparhial. Toate serviciile medicale sunt gratuite.

 

Adresă: Com. Gohor, jud. Galaţi, cod 807155; telefoane 0236.865598; 0764.441656

Responsabil: pr. Iancu Mihoci

Cabinetul medical parohial „Sfinţii Împăraţi“ din localitatea Ireasca, judeţulGalaţi a fost înfiinţat în anul 2004 la iniţiativa preotului Emilian Gotu, cu binecuvîntarea chiriarhului, având totodată şiautorizaţiile de funcţionare din partea Direcţiei Sănătate Publică Galaţi.

Serviciile oferite de către un medic voluntar şi o asistentă sunt de medicină generală.

La început dotările cabinetului erau modeste, dar în anul 2006 s-a obţinut o linie de finanţare prin Organizația Internațională pentru Migrație Romania, care a avut ca obiectiv dotarea corespunzătoare a acestui cabinet cu aparatură medicală: ecograf şi electrocardiograf.

Programul de consultaţii este o zi pe săptămână, timp de şase ore, iar în cazul urgenţelor medicale doctorul se deplasează cu aparatura din dotare la domiciliul pacientului.

De asemenea se acordă medicamente în regim gratuit prin efortul financiar al parohiei şi al unor sponsori.

>Beneficiarii principali ai acestui aşezământmedico-social sunt credincioşii din localitatea Ireasca, precum şi din localităţile învecinate.

Cantine sociale