Adresă: Str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113; telefon 0236.471682; fax 0236.328857; e‑mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil: pr. Cristian Podaşcă

În perioada interbelică, episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos a înfiinţat un Comitet Central Eparhial ce urma să iniţieze un proiect filantropic de larg interes în Galaţi, şi anume două internate pentru copii săraci şi silitori la învăţătură pentru a le garanta „sănătate şi supraveghere părintească şi să formeze adevărate suflete şi caractere creştineştişiromâneşti“.

Strângerea de fonduri, îngreunată de starea economică precară din acea perioadă şi a secetei, a întârziat realizarea acestui proiect. În urma solicitărilor făcute către Primăria Municipiului Galaţi a fost acordat terenul pe care urma să fie ridicată clădirea, fapt împlinit de către episcopul Antim Nica, al Dunării de Jos. Datorită războiului episcopul Antim a schimbat destinaţia clădirii, îndreptată către asistarea fetelor rămase fără unul sau ambii părinţi din cauza războiului.

În urma demersurilor făcute de către Preasfinţia Sa la ministerele de resort şifundaţiile de caritate au fost achiziţionate mobilierul pentru dormitoare şi sălile de clasă, rechizite şi alte materiale didactice. Astfel, la 8 Martie 1948 a avut loc deschiderea oficială a Orfelinatului Eparhial în care erau internate în jur de 60 fete.

În urma schimbărilor survenite după al Doilea Război Mondial, episcopul Antim, în urma presiunilor făcute, a cedat condiţionat clădirea orfelinatului (octombrie 1948), primind în schimb două locații corespunzătoare pentru cazarea fetelor din orfelinat şi a elevilor de la Şcoala de Cântăreţi.

În tot acest interval (1948-1997) clădirea orfelinatului a fost confiscată şi a primit diverse utilităţi găzduind diferite instituţii, în ultimii 30 de ani fiind sediu al Tribunalului Galaţi. Prin construirea Palatului Justiţiei (începând cu anul 1990), a devenit posibilă retrocedarea sediului Tribunalului Galaţi către Episcopia Dunării de Jos, la sfârşitul anului 1997.

Din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a format un organism care urma să se ocupe de reorganizarea şi reamenajarea Orfelinatului Eparhial pe care l-a pus sub ocrotirea spirituală a Sfântului Vasile cel Mare. Toate aceste lucrări au fost finalizate în toamna anului 2000 când a avut loc şi redeschiderea oficială a Orfelinatului, pe 12 octombrie, în prezenţaSanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, a vrednicului de pomenire patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, ale autorităţilor locale, preoţişicredincioşi.

Păstrând linia înaintaşilor, Orfelinatul urma să asigure ocrotire, îngrijire şieducaţie copiilor săraci, orfani, silitori la învăţătură.

În momentul de faţă, misiunea noastră este de a asigura ocrotirea, educarea, combaterea marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinţei, precum şi încurajarea dezvoltării morale personale.

Asociaţia asigură servicii acreditate specializate de asistenţă socială, servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, servicii de educare, de socializare şi de petrecere a timpului liber, de reintegrare familială şi comunitară a unui număr de 30 asistate. Ele beneficiază de următoarele servicii: ocrotire, îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, educaţie, adăpost, asistenţăşi consiliere psihologică, asistenţăşi consiliere socială, asistenţă medicală de specialitate.

Toate serviciile de asistenţă socială şi educaţională sunt asigurate de către angajaţii şi voluntarii Asociaţiei, precum şi cu aportul deosebit al maicilor din cadrul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare“ aflată în incinta aceluiaşi aşezământ.

În momentul de faţă, susţinerea activităţilor acestui centru socio-educaţional se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi.

*

Asociația Filantropică „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galați continuă sprijinirea copiilor asistați, prin asigurare de servicii acreditate specializate de asistenţă socială, servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, hrană, servicii de educare, de socializare şi de petrecere a timpului liber, de reintegrare familială şi comunitară în Centrul Rezidențial de Fete „Sfântul Vasile cel Mare“, pentru 25 de beneficiare şi în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța“, pentru un efectiv de 50 de copii beneficiari în această perioadă de epidemie

De Ziua Internaţională a Copilului, 1 iunie 2020, la Aşezământului Social-Filantropic eparhial „Sfântul Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi cei 75 de copii beneficiari ai serviciilor oferite de această instituţie socială a Bisericii, au primit daruri constând în pachete cu dulciuri, rechizite şi articole şcolare, precum şi produse de igienă în valoare de 8000 lei.

Astăzi, 28 aprilie 2021, 50 de copii asistați în cadrul Centrului Multifuncțional de servicii sociale ,,Speranța'' din cadrul Asociației Filantropice Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare“ au primit daruri cu prilejul sfintelor sărbători pascale.

Adresă: Şoseaua Buzăului DN2B, jud. Brăila; telefon 0735.845589; fax 0239.694456; e‑mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil: pr. Alin Marian Constantin

Încă din anul 2004, în localitatea Lacu Sărat din judeţul Brăila, aşezat sub ocrotirea Sf. M. Mc. Pantelimon, Doctor fără de arginţi, la iniţiativa şi cu implicarea ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunarii de Jos, funcţionează Aşezământul social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“. În cadrul acestui aşezământ îşi desfăşoară activitatea Centrul socio-medical „Sf. Mc. Pantelimon“ şi Asociaţia social-filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“ Brăila care, prin serviciile oferite, vin în întâmpinarea problemelor credincioşilor care au nevoie de sănătate trupească şi sufletească.

Ţinând cont de faptul că Mănăstirea „Sf Pantelimon“, aflată în staţiunea cu acelaşi nume, nu dispunea de spaţii corespunzătoare de cazare, în staţiunea menţionată fiind prezenţi anual la tratament clerici şi mireni, angajaţi, dar şi fii duhovniceşti ai Bisericii, care şi-au exprimat dorinţa de a fi cazaţi pe perioada de şedere intr-un spaţiu propriu bisericesc, la propunerea chiriarhului, membrii Consiliului Eparhial, în şedinţa din 24 iulie 2004, au hotărât înfiinţarea acestui aşezământ reprezentativ pentru judeţul Brăila şi pentru Eparhia Dunării de Jos, care să ofere condiţii optime de odihnă şi tratament.

Clădirea aşezământului, aflată într-un stadiu avansat de deteriorare, şi terenul aferent au fost achiziţionate în luna iulie 2004, iar în perioada 2005-2007 s-au efectuat lucrări de reparaţii, consolidare şi amenajare a spaţiului respectiv.

La data de 29 noiembrie 2007, în prezenţa a 12 ierarhi din Sf. Sinod al B.O.R., în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, a avut loc binecuvântarea acestui nou centru social.

În cadrul şedinţei Consiliului Eparhial din data de 12 iulie 2018 a avut loc sfințirea Centrului socio-medical pentru persoane de vârsta a treia „Sf. Pantelimon“, ca urmare a încheierii lucrărilor de contruire, amenajare şi dotare a clinicii balneo-climaterice cu toate cele necesare desfăşurării activităţilor medicale.

Centrul a devenit una dintre cele mai reprezentative instituţii social-filantropice eparhiale, care are drept scop crearea unui aşezământ bisericesc, menit să vină în întâmpinarea problemelor de sănătate cu care se confruntă semenii noştri.

În momentul de faţă, un program permanent, realizat cu implicarea unor cadre medicale voluntare, este acordarea, săptămânal, în regim de gratuitate, de tratamente de fizioterapie şi de hrană, persoanelor vârstnice de la parohiile din Protoieria Brăila, cu pensii foarte mici şi care suferă de diferite afecţiuni medicale.

Bucuria pe care aceste persoane o simt prin atenţia care li se acordă, prin calitatea actului medical şi a ofertei generoase de alte servicii sociale şi medicale, este deosebită şi se manifestă cel mai adesea printr-o mulţumire adresată lui Dumnezeu şi celor ce le oferă acest ajutor pentru însănătoşire.

Adresă: Str. Constructorilor, nr. 18A, mun. Galaţi, cod 800352; telefon 0749.182855

Responsabil: pr. Eugen Drăgoi

În incinta bisericii parohiale „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galați s-a ridicat între anii 2008-2010 o clădire P + 1, cu destinația de spațiu pentru servicii social-filantropice și pentru activități cultural-spirituale. La parter există o sală de mese, cu o capacitate de 120 de locuri, bucătărie și spații de serviciu și de depozitare, iar la etaj o bibliotecă-sală de conferințe, cu o capacitate de 75 de locuri și 4 birouri pentru activități filantropice și culturale.

Așezământul este dotat cu toate utilitățile și inventarul necesare desfășurării în condiții optime a activităților pentru care a fost destinat.

Piatra de temelie a fost așezată printr-o ceremonie religioasă în ziua de 3 iunie 2007, așezământul fiind pus sub patronajul Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur.

Lucrările de construcție și dotare au început în iunie 2008 și s-au finalizat în august 2017, fiind recepționate în luna decembrie anul 2017. Clădirea a fost intabulată (nr. cadastral 127818-C2), are autorizație de securitate la incendii, eliberată de ISU Galați și autorizație pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Galați.

Inaugurarea oficială a așezământului și sfințirea clădirii s-a oficiat de către ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în ziua de 13 noiembrie 2018, în prezența administrației eparhiale și a preoților din Protopopiatul Galați.

Coordonator al așezământului a fost numit pr. Eugen Drăgoi, slujitor la parohia Înălțarea Domnului, prin Decizia chiriarhală nr. 382 din 28 septembrie 2018.

Cantina așezământului funcționează cu două persoane cu calificare de bucătar, plătite de parohie și cu un administrator care lucrează ca voluntar. Zilnic, în afară de duminici, se prepară hrana (2 feluri principale și desert) în bucătăria cantinei pentru 61 de persoane lipsite de posibilități materiale (familii cu 3-6 copii, persoane cu dizabilități, bătrâni suferinzi). Fondurile pentru această activitate filantropică provin în exclusivitate din donațiile credincioșilor.

Biblioteca parohială are un număr de cca 5000 de volume (cărți teologice, beletristică, istorie, artă, dicționare) și periodice bisericești.

În sala bibliotecii se țin lunar conferințe pe diverse teme de interes religios, cultural, științific, de către conferențiari din Galați și din alte orașe ale țării, se desfășoară lansări de carte, activități cu elevi și studenți, se susțin microconcerte de muzică clasică (biblioteca are în dotare și o pianină). Beneficiari și participanți la astfel de manifestări sunt preoți din oraș, enoriași ai parohiei, oameni de cultură, elevi și adolescenți.

Anterior acestui așezământ, s-a aflat în funcțiune o cantină parohială, „Samarineanul milostiv“, la demisolul bisericii parohiale, care a asigurat hrana zilnică pentru cca 50-100 de persoane, timp de 21 de ani (între 8 noiembrie 1997-7 ianuarie 2019) fără întrerupere.

Cantina parohială „Samarineanul milostiv” a funcţionat iniţial din anul 1997, desfăşurându-şi activitatea la demisolul bisericii „Înălţarea Domnului“, din cartierul gălăţeanŢiglina 2.

Personalul este compus din asistent social, care benevol efectuează anchetele sociale şiţine evidenţa asistaţilor, administrator care supraveghează bunul mers al cantinei, un bucătar angajat al parohiei care găteşte hrana pentru asistaţişi personal dintre membrii Consiliului şi Comitetului parohial care ajută la pregătirea hranei şi întreţinerea curăţeniei la cantină.

Beneficiarii sunt de diferite vârste, de la copii fără părinţi, până la bătrâni cu venituri foarte mici, zilnic acestia servind masa de prânz.

Sursele de finanţare provin exclusiv din fondurile parohiei, iar conducerea cantinei este asigurată de preoţii slujitori ai parohiei.

*

Așezământul parohial „Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur“ din cadrul parohiei „Înălțarea Domnului“ din Galați oferă zilnic hrană pentru semeni aflați în nevoi în această perioadă de epidemie în sistem catering

Cantine sociale