Adresă: Com. Cudalbi, jud. Galaţi, cod 807105; telefon 0757.539770

Responsabil: dna Elena Crăciun

Centrul filantropic din parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, comuna Cudalbi, jud.Galați, a fost inființat in anul 2004, prin implicarea pr. paroh şi cu sprijinul Consiliului si Comitetului Parohial şi al credincioşilor parohiei. În anul 2006 au fost demarate lucrările de construire a unei nou aşezământ, iar în anul 2010 a fost finalizat şi sfinţit, desfasurarea activitatilor filantropice din parohie făcându-se în momentul de faţă în conditii foarte bune. Activitatile desfasurate aici sunt sustinute cu ajutorul a trei voluntari din cadrul Comitetului Parohial, pentru cei 15-20 de beneficiari, copii şi vârstnici.

Cantine sociale