Adresă: com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, cod 807135; telefon 0755.924851

Responsabil: pr. Laurenţiu Mocanu

Cantine sociale