Adresă: Str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113; telefon/fax 0236.477480; 0747.306741

Responsabil: diac. Marian Coman

Centrul medical a luat fiinţă în anul 2004, iar printr-un proiect finanţat prin programul Phare – Ricop RO 9904.02.05.007 au fost accesate fondurile necesare dotării şi înzestrării celor trei cabinete: cabinet medicină generală; cabinet hematologie şi biochimie; cabinet stomatologic.

Servicii medicale sunt gratuite şi sunt oferite, în special, persoanelor aflate în risc social, persoanelor vârstnice.

Prin intermediul personalului angajat, trei medici şi doi asistenţi, consultaţiileşiinvestigaţii gratuite constau în următoarele analize: electrocardiogramă, ecografie, analize sânge, intervenţii stomatologice. Sunt oferite persoanelor vârstnice cu pensii mici sau familiilor cu venituri reduse. Totodată, cabinetele asigură din punct de vedere medical consultaţiile şi tratamentele necesare pentru cei 110 copii din cadrul Aşezământului „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi.

Cantine sociale