Adresă: Str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113; telefon 0236.471682

Responsabil: pr. Cristian Podaşcă

În perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009, Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare“ a desfăşurat un proiect guvernamental, iniţiat prin Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale și un proiect Phare.

Prin desfăşurarea celor două proiecte a fost finalizat și inaugurat, în data de 27 noiembrie 2009, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“.

În cadrul Centrului sunt susținuți zilnic peste 60 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani, aflați într-o situaţie de risc social. Se urmărește identificarea și monitorizarea copiilor școlarizați care provin din familii cu situații financiare precare, cu părinții plecați la muncă în străinătate, monoparentale, dezorganizate, defavorizate și marginalizate; reducerea numărului de copii cu risc de abandon școlar; îmbunătățirea rezultatelor școlare; asigurarea unei mese calde și suplimentarea alimentației copiilor.

Servicii oferite în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“:

Consiliere socială: consiliere-mediere familială, întâlniri şi activităţi cu caracter educativ-comunitar şi de petrecere a timpului liber.

Consiliere psihologică: identificarea situaţiilor problematice cu care se confruntă asistaţii şi a modelelor comportamentale, dezvoltarea capacităţii de exprimare a trăirilor afective, eliminarea tendinţelor de izolare socială, stimularea expresivităţii şi a creativităţii, dezvoltarea capacităţii de a oferi suport afectiv, empatic în relaţiile cu ceilalţi.

Sală de ergoterapie: activităţi de grup instructiv-educative, terapie prin joc, terapie cognitivă şi complexă, prin implicarea directă a instructorului de educaţie şi a asistentului social.

Sală de meditaţii: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi reducerea ratei abandonului şcolar în rândul asistaţilor centrului.

Servicii medicale: efectuarea tratamentelor medicale la sediul Centrului de asistenţă medicală „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“.

Personalul angajat oferă următoarele servicii specializate: educaţionale, psihologice, medicale şi sociale.

În momentul de faţă, susţinerea activităţilor acestui centru socio-educaţional se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi.

*

Astăzi, 21 decembrie 2020, copiii asistaţi în cadrul unui program de tip „after school“ la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“ din Galaţi au primit daruri cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului

Cantine sociale