Adresă: Bd. Al. Ioan Cuza, nr. 124, mun. Brăila, cod 810003; telefon 0724.092542

Responsabil: dna Doina Plopeanu

Centrul filantropic „Înălţarea Domnului“ desfăşoară numeroase activităţi, în special cu copiii şi vârtnicii aflaţi în evidenţa parohiei, care provin din familii aflate în risc social. Ocazional, sunt oferite şi pachete cu alimente neperisabile sau alte ajutoare, donaţii ale credincioşilor.

Cantine sociale