În localitatea Ianca din județul Brăila, a avut loc astăzi, 9 august, Șezătoarea intitulată sugestiv ”Vremuri de altă dată”.

Manifestarea cultural-artistică și educativă a fost organizată de Muzeul Ianca, în parteneriat cu Parohia ”Sf. Ioan Botezătorul” - Ianca 1, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu“, Biblioteca din comuna Mircea Vodă și Muzeul Brăilei ”Carol I”, în cadrul proiectului ”Muzeul Ianca – promotor al tradiției locale”.

La eveniment au participat oficialități locale, oameni de cultură, cadre didactice, preoți, elevi și bătrâni din comunitate.

Pentru implicarea exemplară în organizarea și desfășurarea acestei activități, chiriarhul Dunării de Jos a transmis un mesaj de binecuvântare și de aprecierea, atât pentru conducerea Muzeului Ianca, cât și pentru parohia Ianca 1 și celelalte instituții partenere în acest demers cultural.

Cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile tradiţionale româneşti, cunoașterea și promovarea patrimoniului cultural tradiţional românesc din zona Câmpiei Brăilei, precum și evidenţierea tradiţiilor, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti specifice zonei brăilene, au constituit scopul organizării acestei șezători.

Programul a cuprins prezentări ale camerelor din casa tradițională țărănească, a obiectele de uz casnic utilizate în gospodării de către înaintași, dar și evocarea unor chipuri luminoase de preoți, monahi, învățători și oameni de seamă ai comunității.

Pentru a aduce cât mai aproape publicul vizitator de atmosfera tradițională a satului românesc, în program au fost cuprinse interpretări ale unor cântece tradiţionale româneşti, poezii şi mai multe ateliere de lucru în care s-au regăsit meşteşugurile şi îndeletnicirile bunicilor şi străbunicilor noştri, precum ţesutul la război, cusutul, torsul și confecţionarea de coşuri din nuiele de răchită.

În acest spațiu al satului românesc, interpreți de muzică populară și un grup de elevi din localitatea Ianca, îmbrăcați în portul tradițional românesc, au adus armonie, bucurie și entuziasm tineresc prin interpretările deosebite.

Întreaga manifestare de astăzi a fost organizată în contextul Anului omagial al satului românesc în Patriarhia Română și la împlinirea a 20 de ani de existență a Muzeului Ianca.

***

Muzeul Ianca deține o colecție de etnografie ce cuprinde: o casă țărănească din anul 1951 din satul Oprișenești, județul Brăila, un război de țesut, ceramică, țesături și unelte de lucru, precum și o colecție de istorie locală cu acte de proprietate, decorații, medalii, fotografii din perioada interbelică și multe alte documente.

De asemenea, Muzeul are în componență mai multe încăperi în care sunt prezentate obiectele colecționate cu multă pasiune de către profesorul Ion Bărbuceanu, fondatorul și directorul acestei instituții de cultură din Ianca, care ilustrează existența Satului românesc, a Școlii de altă dată, a Bisericii strămoșești și a aviației militare din cadrul Aerodromului Ianca.

Pr. Rareș Bucur

Cantine sociale