Marţi, 21 septembrie 2021, în cea de-a doua săptămână a noului an şcolar, Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat îndătinata consfătuire cu profesorii de religie din judeţul Galaţi.

La întrunirea de astăzi, prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, au fost prezenţi în Sala de conferinţe „Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului eparhial, domnul prof. Adrian Diacănu, Inspector școlar general adjunct - ISJ Galaţi, doamna prof. Magdalena Oprişan, Inspector școlar pentru disciplina Religie - ISJ Galaţi şi cei aproximativ 140 de profesorii de Religie din judeţul Galaţi.

În deschiderea evenimentului, chiriarhul Dunării de Jos a rostit rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile arătate de Dumnezeu asupra profesorilor şi elevilor din Eparhia Dunării de Jos şi a susţinut o reflecţie teologică cu privire la formarea şi lucrarea misionară a profesorului de religie în şcoala românească, evidenţiind necesitatea cunoaşterii şi implicării în multiplele activităţi pe care biserica le desfăşoară în societate.

Ierarhul a evidenţiat nevoia stringentă de transmitere cu dragoste, implicare şi cât mai clar învăţătura de la catedră către sufletele, mintea şi inimile elevilor, căci, aşa cum a afirmat Înaltpreasfinţia Sa, „cultura sufletului este sufletul culturii“.

La şedinţă a fost analizată situaţia orei de Religie în contextul misionar actual, accentuându-se exigenţele şi criteriile stabilite prin Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătăţirea actului didactic şi s-a făcut o diagnoză a procesului educaţional la disciplina Religie pentru anul şcolar 2020-2021.

Pe ordinea de zi s-au aflat şi aspecte privind aplicarea noilor programe, utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare - evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice şi diminuarea riscului de analfabetism funcţional.

Pentru îmbunătăţire actului didactic în noul an şcolar, au fost făcute mai multe propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viaţa de familie, precum şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de Religie la programele Bisericii.

La final, toţi cei prezenţi au primit revista eparhială „Călăuză ortodoxă“.

Pr. Rareș Bucur

Cantine sociale