Marţi, 11 septembrie 2018, Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat îndătinatele consfătuiri cu profesorii de religie din judeţele Galaţi şi Brăila.

Cadrele didactice care predau Religia în judeţul Brăila s-au întrunit în şedinţa anuală în Sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Ana Aslan“ din municipiul Brăila.

Prezent la eveniment, Chiriarhul Dunării de Jos a susţinut o reflecţie teologică cu privire la formarea şi lucrarea misionară a profesorului de religie în şcoala românească, ca o continuitate a formării sale duhovniceşti prin participarea la Sfânta Liturghie, împărtăşirea cu Sfintele Taine, cunoaşterea şi implicarea în activităţile pe care biserica le desfăşoară în societate.

„Această consfătuire ne arată că didactica înseamnă forma prin care ajungem la catedră şi rămânem acolo, dar conţinutul sau îmbisericirea noastră trebuie să treacă prin inimile noastre“, a spus ierarhul.

La întrunire, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, au fost prezenţi dl prof. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, dl prof. Dan-Mihai Gheorghiţă, inspector general în cadrul Inspectoratului Şcolar Brăila şi prof. Elena Cocîrlea, inspector la disciplina Religie în judeţul Brăila.

În după-amiaza zilei, Sala de conferinţe „Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului Eparhial a Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat întrunirea profesorilor de religie din judeţul Galaţi.

În deschiderea evenimentului, ierarhul Dunării de Jos a ţinut un cuvânt duhovnicesc, în prezenţa invitatului special dl prof. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a pc. pr. Costel Bulgaru, inspector la disciplina Religie pentru judeţul Galaţi şi a peste 100 de profesori din judeţul Galaţi.

La ambele consfătuiri a fost analizată situaţia orei de Religie în contextul misionar actual, accentuându-se exigenţele şi criteriile stabilite prin Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătăţirea actului didactic şi s-a făcut o diagnoză a procesului educaţional la disciplina Religie pentru anul şcolar 2017-2018.

Pe ordinea de zi s-au aflat şi aspecte privind aplicarea noii programe la clasa a VI-a, utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare - evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice şi diminuarea riscului de analfabetism funcţional, cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ 2018-2019: Ordinul MEN Nr. 3220/2018 privind structura anului şcolar, Ordinul MEN Nr. 4203/2018 privind metodologia concursurilor şi olimpiadelor şcolare şi programele şcolare în vigoare.

Pentru îmbunătăţire actului didactic în noul an şcolar, au fost făcute mai multe propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viaţa de familie, precum şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de Religie la programele Bisericii.

La final, Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le-a oferit iconiţe.

Cantine sociale