„Școala de Seniori“ este un nou proiect educațional implementat de la data de 1 octombrie 2023 în cadrul Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţe pentru Vârsta a III-a“ din cadrul parohiei gălăţene „Pogorârea Sfântului Duh“.

Proiectul se adresează, în principal, persoanelor trecute de vârsta de 50 de ani, rămânând totodată deschis oricui dorește să afle mai multe despre pregătirea pentru vârsta a treia/a patra și despre provocările cu care vine trăirea acestei etape de viață.

Ideea de a organiza cursuri și ateliere de pregătire în cadrul unei „şcoli“ destinate adulților maturi și vârstnici se leagă, pe de o parte, de realitatea societății românești aflată într-un proces alert de îmbătrânire demografică, iar pe de altă parte se sprijină pe o dublă experiență educațională de care se bucură spațiul cultural gălățean.

Prin acest proiect se urmăreşte dinamizarea vieții sociale a comunității prin mobilizarea experienței, cunoștințelor și energiilor individuale ale celor care vor participa la activitățile educative și atelierele de discuții.

Beneficiarii proiectului sunt enoriași ai parohiei „Pogorârea Sfântului Duh“ din Galaţi, dar şi alţi credincioşi din acest municipiu dornici de a afla şi a primi informaţii preţioase despre vârsta senorităţii şi despre modadalităţile prin care pot trăi frumos această perioadă a vieţii.

Întrunirile din cadrul proiectului se vor desfășura sub formă de ateliere săptămânale cu grupuri de 10-20 participanți, principala metodă de lucru urmând să fie învățarea experiențială.

În cadrul fiecărui atelier este expusă succint o temă de interes pentru vârsta a treia (aprox. 30-45 minute), urmată de o sesiune de dezbatere, întrebări, răspunsuri și soluții practice (30-45 minute). 

Marţi, 3 octombrie, în cadrul Centrului de zi a avut loc deschiderea oficială a proiectului şi prezentarea programului ce cuprinde calendarul de activități.

Inițiatoarea primei Universităţi pentru pesoanele de vârtsta a treia din România (U3A) și totodată propunătoarea proiectului de față este doamna prof. univ. dr. Violeta Pușcașu.

Doamna profesor pune la dispoziție experiența și rezultatele cercetărilor sale ca bază a creării unui nucleu de activități educative destinate seniorilor din Parohia „pogorârea Sf. Duh“ din Galaţi.

Tema discutată în cadrul primei întruniri şi intitulată „Cine spune că suntem bătrâni?“ a cuprins prezentarea celor patru vârste din punct de vedere demografic, biologic, social și psihologic, suscitând un mare interes din partea tuturor participanţilor.

Pr. Rareş Bucur

Cantine sociale