La Centrul Socio-Medical „Sf. Mc. Pantelimon”- Lacu Sărat, judeţul Brăila a avut loc sesiunea informativă a proiectului educaţional „Alege Şcoala!” în Arhiepiscopia Dunării de Jos. La această întâlnire au participat 137 de preoţi din Protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Covurlui şi Nicoreşti, urmând ca la o întâlnire ulterioară să participe şi preoţi din protopopiatele judeţului Brăila.

Sesiunea a fost susţinută de pc pr. lect. univ. Sorin Şelaru, consilier patriarhal şi formator în cadrul proiectului mai sus amintit şi dl Gabriel Mitroi, coordonator în cadrul World Vision România.

În deschidere, pc pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pentru învăţământ şi tineret a făcut o succintă prezentare a activităţilor educativ-religioase din cadrul eparhiei: pelerinajul anual al tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni, pelerinajul de Florii, Duminica Părinţilor şi Copiilor la care s-a adăugat proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.

Şi în Arhiepiscopia Dunării de Jos, obiectivele principale ale proiectului „Alege Şcoala!” sunt prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a violenţei juvenile. De aceea, acest proiect nu va fi despărţit de cel catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, acesta din urmă fiind un suport educaţional solid pe care se bazează noul proiect.

În cadrul discuţiilor de astăzi, s-a prezentat calendarul activităţilor viitoare care cuprinde sesiuni de informare şi de formare, identificarea a 9 copii cu risc de abandon şcolar din fiecare parohie, întocmirea de fişe cu grupurile ţintă şi centralizarea datelor la nivel naţional etc.

De asemenea, în cadrul acestor discuţii s-au iniţiat propuneri în privinţa întocmirii unei curricule a proiectului care să ţină cont de realităţile concrete din parohii.

Cantine sociale