Marţi, 16 noiembrie a.c., la Centrul Socio-Medical „Sf. Mc. Pantelimon”- Lacu Sărat, judeţul Brăila a avut loc a III-a sesiune informativă a proiectului educaţional „Alege Şcoala!” derulat şi în Arhiepiscopia Dunării de Jos. La această întâlnire au participat 77 de preoţi din Protopopiatele Brăila, Făurei şi Însurăţei.

Sesiunea a fost conferenţiată de pc. pr. lect. univ. dr. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educaţional şi formator în cadrul proiectului mai sus amintit şi dna. Maria Pleşa, coordonatoare proiect, din partea World Vision România.

În deschidere, pc pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pentru învăţământ şi tineret a făcut o succintă prezentare a activităţilor educativ-religioase din cadrul eparhiei: pelerinajul anual al tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni, pelerinajul de Florii, Duminica Părinţilor şi Copiilor la care s-a adăugat şi programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.

Obiectivele principale ale proiectului „Alege Şcoala!” sunt prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a violenţei juvenile. Proiectul se derulează ca o anexă a programului naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, acesta din urmă fiind un suport educaţional solid pe care se bazează noul proiect.

Programul a continuat cu prezentarea calendarul activităţilor viitoare care cuprinde: sesiuni de informare şi de formare; identificarea a 9 copii cu risc de abandon şcolar din fiecare parohie; dintre aceşti 9 copii, trei vor merge într-o tabără de creaţie la Centrul cultural-pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul”-Durău; întocmirea de fişe cu grupurile ţintă şi centralizarea datelor la nivel naţional etc.

De asemenea, în cadrul acestor discuţii s-au iniţiat propuneri în privinţa întocmirii unei curricule a proiectului care să ţină cont de realităţile concrete din parohii.

Cantine sociale