În ziua de miercuri, 16 iunie, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, a avut loc la Centrul Eparhial întrunirea semestrială a asistenţilor şi lucrătorilor sociali din eparhie, precum şi a coordonatorilor cantinelor sociale.

În cadrul acestei întruniri s-au dezbătut aspectele misionare şi social-filantropice, legate de activitatea acestora în instituţiile în care activează, avându-se totodată în vedere îmbunătăţirea programelor şi a parteneriatelor pe care le desfăşoară, pentru a veni cât mai concret şi într-un mod ritmic pentru ajutorarea persoanelor defavorizate.

După evaluarea activităţii sociale desfăşurate până în momentul de faţă, a fost revizuită strategia de lucru pentru următoarea perioadă, prin dezvoltarea conceptului de „autosusţinere comunitară”, prin implicarea voluntarilor, mobilizarea comunităţii şi planificarea activităţilor, prin desfăşurarea programelor sociale la nivelul parohiilor, pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în risc social.

În cuvântul adresat către participanţi, ÎPS Arhiepiscop Casian a arătat importanţa slujirii în cadrul aşezămintelor sociale, unde fiecare om întâmpină greutăţi peste care simte uneori că nu poate trece de unul singur şi apelează la slujitorii Bisericii, ca la unii ce îl aduc pe Dumnezeu în faţa omului şi pe om în faţa lui Dumnezeu.

Totodată, ÎPS Arhiepiscop a îndemnat pe toţi cei care desfăşoară activităţi sociale la nivel de instituţii şi aşezăminte, să se implice cât mai mult şi să se constituie în exemple în săvârşirea faptei bune pentru ceilalţi credincioşi din comunităţile parohiale.

La finalul întrunirii, toţi participanţii la întrunire s-au deplasat împreună cu Înaltpreasfinţia Sa la Centrul Social-Cultural “Sf. Spiridon” din Galaţi pentru a vedea un exemplu de bună practică, cel mai concludent din Eparhia Dunării de Jos.

Cantine sociale