Sâmbătă, 27 februarie 2021, Cantina socială din municipiul Brăila, ce este aşezată sub ocrotirea spirituală a Sfântului Ioan Casian, și-a cinstit ocrotitorul spiritual, printr-o serie de activități social-filantropice.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, preotul Mircea Ionuț Băncilă, protoiereu de Brăila, împreună cu un sobor de preoți din cadrul unor așezăminte sociale brăilene au oficiat o slujbă de mulţumire pentru binefacerile arătate de Dumnezeu asupra ostenitorilor și celor 55 de beneficiari ai acestei cantine.

După slujba de mulțumire, preoții prezenți s-au rugat pentru odihna celor care au sprijinit activitățile de întrajutorare a semenilor noștri și pentru toți beneficiarii cantinei, trecuți la cele veșnice.

În continuare, cele 55 de persoane asistate şi 25 de copii proveniţi din familii nevoiaşe au primit pachete cu hrană caldă pregătite special pentru ei de către angajaţii cantinei.Hrana în valoare de 3.000 lei a fost ambalată şi distribuită potrivit normelor de igienă în vigoare.

Persoanele asistate în cadrul acestui Centru social primesc săptămânal, de luni până vineri, câte o masă caldă – la prânz – iar pentru ziua de sâmbătă le este oferită pentru acasă, hrană rece.

De asemenea, în urma protocolului încheiat cu Selgros Brăila, asistaţii sociali primesc prin programul „Masa bucuriei“ şi un consistent supliment alimentar.

În cadrul Centrului social se derulează şi diverse ateliere și activități educative, ce au ca scop oferirea unui cadru adecvat de petrecere a timpului liber și de educație pentru copii proveniți din familiile asistate social, înscrise pe listele de beneficiari ai cantinei.

Cu sprijinul Centrului Eparhial, în anul 2018, Centrul social s-a aflat într-un amplu proces de reparaţii şi modernizare, atât la interior, cât şi la exterior, prin lucrări de reparaţii a şarpantei şi învelitoarei, de refacere a faţadei, de sistematizare a curţii interioare, de înlocuire a instalaţiei electrice şi de aplicare a zugrăvelii.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a alimentelor şi de prepararea a hranei calde, în anul 2018, s-au făcut investiţii pentru achiziţionarea unor echipamente profesionale noi.

Lucrarea de întrajutorare a semenilor noştri aflaţi în nevoi, desfăşurată la această cantină, se aflăm sub directa supraveghere a Sectorului Social-filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pr. Rareş Bucur

Cantine sociale