Adresă: Str. Petru Maior, nr. 24, mun. Brăila, cod 810428; telefon 0239.611716

Responsabil: dl Octavian Şerban

Centrul filantropic „Sfinții Apostoli” a fost înfiinţat in anul 2003 şi funcţionează într-o clădire anexă din curtea parohiei, cu scopul de a acorda ajutor familiilor nevoiaşeşi cu mulţi copii.

Sfinţirea aşezământului parohial s-a făcut cu ocazia hramului bisericii, Sfinții Apostoli Petru si Pavel. Beneficiarii sunt 30 de persoane care primesc alimente neperisabile sau alte ajutoare, donaţii ale credincioşilor.

Nu sunt persoane angajate, activităţile desfăşurându-se prin implicarea voluntarilor, credincioşi din parohie.

Cantine sociale