Adresă: Str. Ovidiu, nr. 10, mun. Galaţi, cod 800080, telefon 0723.226526

Responsabil: dna Amalia Moise.

Cantine sociale