Adresă: Com. Gohor, jud. Galaţi, cod 807155; telefoane 0236.865598; 0764.441656

Responsabil: pr. Iancu Mihoci

Cabinetul medical parohial „Sfinţii Împăraţi“ din localitatea Ireasca, judeţulGalaţi a fost înfiinţat în anul 2004 la iniţiativa preotului Emilian Gotu, cu binecuvîntarea chiriarhului, având totodată şiautorizaţiile de funcţionare din partea Direcţiei Sănătate Publică Galaţi.

Serviciile oferite de către un medic voluntar şi o asistentă sunt de medicină generală.

La început dotările cabinetului erau modeste, dar în anul 2006 s-a obţinut o linie de finanţare prin Organizația Internațională pentru Migrație Romania, care a avut ca obiectiv dotarea corespunzătoare a acestui cabinet cu aparatură medicală: ecograf şi electrocardiograf.

Programul de consultaţii este o zi pe săptămână, timp de şase ore, iar în cazul urgenţelor medicale doctorul se deplasează cu aparatura din dotare la domiciliul pacientului.

De asemenea se acordă medicamente în regim gratuit prin efortul financiar al parohiei şi al unor sponsori.

>Beneficiarii principali ai acestui aşezământmedico-social sunt credincioşii din localitatea Ireasca, precum şi din localităţile învecinate.

Cantine sociale