În prelungirea evenimentului ştiinţific internaţional pe care l-au organizat Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Universitatea „Dunărea de Jos“ pentru a marca „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constanţi şi Elena“, în ziua de 17 mai, la Galaţi a avut loc un Simpozion Studenţesc Naţional. La eveniment au participat studenţi şi masteranzi de la Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Iaşi, Târgovişte, Arad şi Galaţi.

În referatele lor, tinerii au abordat teme legate de veacul constantinian, prin care au evidenţiat rolul Sfinţilor Împăraţi în lucrarea lor providenţială, de susţinere şi întărire a Bisericii, abia ieşită atunci din secole de persecuţii.

Tinerii referenţi au adus în atenţia auditoriului mărturii istorice şi vestigii spirituale din zona Dunării de Jos, care probează apostolicitatea ortodoxiei româneşti, creează legături spirituale între epoci şi dau continuitate vieţii Bisericii. Lucrările tinerilor au identificat modele şi soluţii pe care le poate prelua Biserica din lucrarea complexă a Sfinţilor Împăraţi şi le poate folosi cu succes şi astăzi, ca răspunsuri la problemele vremii noastre.

La eveniment a participat şi ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, care a apreciat râvna tinerilor pentru a cunoaşte mai bine viaţa de sfinţenie a Sfinţilor Împăraţi şi dorinţa de a se inspira din modul deplin de slujire a Bisericii, de către Sfinţii Constantin şi Elena.

Simpozionul Naţional Studenţesc de la Galaţi s-a finalizat printr-un act simbolic: sfinţirea, de către chiriarhul Dunării de Jos, a unei troiţe ridicate de curând în centrul Campusului universitar gălăţean. Troiţa este ctitoria dlui Codruţ Mirică, preşedinte al ASCOR Galaţi. La acest moment au participat, alături de ÎPS Casian, studenţi de la mai multe Facultăţi, tinerii din conducerea Ligii Studenţilor şi a ASCOR Galaţi, cadre didactice universitare şi reprezentanţi ai conducerii Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi.

Cantine sociale