Seria manifestărilor cultural-educaţionale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învăţământului telogic au continuat astăzi, 27 ianuarie, cu simpozionul studenţesc: „Sfinţii Trei Ierarhi, modele de rugăciune în viaţa bisericii“.

Evenimentul a fost organizat de către Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, prin Centrul de Cercetare Teologică şi Interdisciplinară „Sfinţii Trei Ierarhi“ şi Cercul de Liturgică şi Patristică.

Simpozionul s-a desfășurat în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian în Aula „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi a reunit laolată, atât faţă către faţă, cât şi prin intermediul unui platforme de comunicare on-line, cadre didactice universitare de la specializările Istorie, Filosofie şi Teologie, masteranzi, studenţi, oameni de cultură şi preoţi.

La manifestarea ştiinţifică au participat on-line şi masteranzi şi doctoranzi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Târgovişte şi Arad.

În cuvântul adresat celor prezenţi, chiriarhul Dunării de Jos a arătat că Sfinţii Trei Ierarhi sunt pilde de urmat şi modele actuale de viaţă, de rugăciune şi de pastoraţie pentru slujitorii Sfintelor Altare, pentru studenţii şi profesorii şcolilor teologice, dar şi pentru ceilalţi credincioşi.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că aceşti sfinţi ne învaţă lecţia de vieţuire bună, corectă şi înălţătoare în şcoală, în Biserică, în familie şi în societare, ei fiind modele pentru prietenia dintre tinerii de astăzi şi un bun răspuns la provocările lumii contemporane.

În cadrul evenimentului au fost prezentate o expoziţie de carte bisericească şi o colecţie cu titluri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi, publicate în ultimii ani în limba română.

În partea a doua a simpozionului, profesorii invitaţi au dezbătut aspecte importante din teologia Sfinţilor Ierarhi, cinstiţi în aceste zile în Biserica Ortodoxă, între prelegerile suţinute numărându-se titluri precum: „Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, prilej de evlavie şi chemare la rugăciune“, „Lumina rugăciunii la Sfinţii Trei Ierarhi“, „Icoanele Sfinţilor Trei Ierarhi din patrimoniul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos“.

Pr. Rareș Bucur

Cantine sociale