Împlinirea a 157 de ani de la istoricul moment al Unirii Principatelor Române a prilejuit organizarea şi desfăşurarea unor multiple manifestări pastoral-liturgice şi cultural-artistice în municipiul Galaţi şi în majoritatea parohiilor Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pentru locuitorii oraşului de la Dunăre, istoricul moment de la 24 ianuarie 1859 are o semnificaţie aparte, întrucât la momentul alegerii sale ca domnitor, Cuza era pârcălab de Galaţi şi locuia pe strada care astăzi îi poartă numele.

Mai mult, Unirea Principatelor Române a fost plănuită la 30 km de Galaţi, în localitatea Costache Negri, numită în acea vreme Mânjina, Aici, marii oameni de cultură şi paşoptisti: Costache Negri, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Ghica, puneau la cale realizarea acestui ideal al unităţii, efortul lor concretizându-se la data de 24 ianuarie 1859.

Începând cu ora 12,00 chiriarhul locului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de Te-Deum la biserica Vovidenia, care era frecventată de familia Cuza în urmă cu mai bine de 150 de ani şi unde a fost înmormântată mama domnitorului.

La slujbă au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, a tinerilor, copiilor şi credincioşilor din municipiul Galaţi.

După slujbă a fost săvârşită o procesiune în jurul bisericii până la mormântul mamei domnitorului, Sultana Cuza, unde a fost oficiată slujba parastasului pentru cei care au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859.

La ieşirea din biserică, credincioşii prezenţi s-au prins în Hora Unirii, actualizând istoricul moment din 1859.

Evenimentul a continuat la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, situată în imediata apropiere a Palatului Episcopal, unde au avut loc manifestări omagiale, după care s-au rostit alocuţiuni despre importanţa acestui moment istoric.

Totodată, în cadrul unei scenete, gălăţenii au fost martorii depunerii jurământului celui dintâi domnitor al Principatelor Unite. A urmat o paradă a uniformelor militare din vremea lui Cuza, un scurt moment artistic susţinut de artiştii Centrului Cultural “Dunărea de Jos”, după care, gălăţenii prezenţi la eveniment s-au prins în Hora Unirii.

Manifestările dedicate acestui eveniment s-au încheiat la Muzeului „Casa Cuza Vodă“ din Galaţi, unde a avut loc evocarea personalităţii făuritorului României Moderne, Domnul Alexandru Ioan Cuza.

În clădirea actualului muzeu a locuit Alexandru Ioan Cuza (primul domnitor al Principatelor Române), în perioada 1844 - 1859, cât a deţinut funcţia de preşedinte al Judecătoriei şi pârcălab al judeţului Covurlui.

Mica Unire în Parohia Costache Negri, judeţul Galaţi

Ziua de 24 ianuarie reprezintă pentru românii de pretutindeni o sărbatoare naţională cu dublă importanţă, atât istorică, dar şi religioasă. Din punct de vedere istoric, ziua de 24 ianuarie, reprezinta data când Principatele Române Moldova şi Țara Romanească s-au unit sub conducerea aceluiaşi domnitor, Alexandru Ioan Cuza.

Ӏmportanţa religioasă a acestei sărbători nu o arată altceva decat împlinirea poruncii lui Dumnezeu de a fi totdeauna în iubire şi, prin iubire, în unitate.

Plămada, frământătura, scânteia acestui ideal al unitaţii concretizat prin Mica Unire, aşa cum mai este numită în istorie, a pornit din localitatea gălăţeană Mânjina (astăzi, comuna Costache Negri), unde marele scriitor şi om politic, Costache Negri, împreună cu marii oameni de cultură şi paşoptişti Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Ghica, puneau la cale realizarea acestui ideal, al unitaţii.

Astăzi, în comuna Costache Negri, lângă Consiliul Local, se găseşte Casa memorială „Costache Negri”- o casă ţărănească, cu două cerdace pe stâlpi de lemn, specifică zonei Covurluiului. Ea a fost deschisă publicului la data de 2 iunie 1968, iar astăzi se desfăşuroară ample reparaţii, în urma stricăciunilor provocate de inundaţiile din data de 11 Septembrie 2013.

Credincioşii din comună nu au uitat de înaintaşul lor Costache Negri şi de idealul său pentru Unire, astfel că, la această dată de 24 ianuarie, au desfăşurat ai multe activităţi în parohie:

Duminică dimineaţă, la biserica parohială s-a săvârşit Sfânta Liturghie, unde a urmat apoi slujba parastasului, săvârşită pentru toţi oamenii de cultură şi politici care au înfăptuit această unire.

După slujba parastasului, a fost rostit un cuvânt de învăţătură despre importanţa religioasă şi duhovnicească a sărbătorii de 24 ianuarie. A urmat apoi un program artistic, de cântece patriotice şi poezii, realizat de profesorii şi elevii de la Şcoala „Elena Negri” din localitate, şi un grup de credincioşi din parohie.

La acest eveniment deosebit din viaţa comunităţii au participat mai multe oficialităţi locale, cum ar fi: primarul comunei Costache Negri, directorul şi profesori de la şcoala din localitate, mai mulţi membri ai Consiliului local.

Preot paroh Mihai Ionuţ, parohia „Costache Negri“

Cantine sociale