Îndemnaţi de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, „priviţi la înaintaşii voştri, cu luare aminte, cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13, 7), smeritele noastre gânduri le îndreptăm către Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, care a reuşit să ofere, prin viaţa şi activitatea sa, un model desăvârşit de păstor. „Smerit şi convins fiind, că numai datorită Milostivului Dumnezeu a ajuns vas ales lucrării dumnezeieşti, Sfântul Părinte Ierarh Antim priveghea cu osârdie şi fără de lene, ziua şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul tuturor de obşte, învăţându-i şi îndreptându-i pe toţi cu frica lui Dumnezeu pe calea cea dreaptă. Podoabă a cărturarilor şi dulce grăitor al înţelepciunii dumnezeieşti în graiul românesc, Sfântul Ierarh Antim a adăpat poporul însetat de credinţă prin cuvântul său de învăţătură, lăsând Bisericii noastre marele tezaur literar şi teologic cuprins în Didahiile şi predicile sale”. (Sinaxar 27 septembrie)

Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor, în familie şi în comunitate, înseamnă împlinirea poruncii de iubire pe care Mântuitorul Hristos ne-a lăsat-o pentru a guverna relaţiile dintre noi, creştinii: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13, 34-35)

Pe acest site, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, vom prezenta rodnica lucrare a preoţilor şi credincioşilor din Eparhia noastră, ca împlinire a poruncii iubirii dumnezeieşti şi ca o continuare a Sf. Liturghii în viaţa socială, prin ajutorarea semenilor noştri încercaţi de necazuri şi neputinţe:

 • Activitatea centrelor sociale din eparhie;
 • Programe social-filantropice desfășurate în Eparhie;
 • Lucrarea pastorală și misionară a preoţilor capelani și a asistenţilor sociali;
 • Asociaţiile misionare ale Bisericii.

În Eparhia noastră activitatea socială este desfășurată prin intermediul a 42 de centre sociale, după cum urmează:

 • 2 aşezăminte eparhiale („Sfântul Vasile cel Mare“ – Galaţi şi „Sf. Pantelimon“ – Brăila);
 • 6 cabinete medicale (trei în Galaţi – Centrul de asistenţă medicală „Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“, „Sf. Spiridon şi Sf. Irina“, „Sfinţii Împăraţi“ – sat Ireasca şi trei în Brăila „Sf. Nicolae“, „Adormirea Maicii Domnului“ şi "Sf. Filofteia");
 • 2 grădiniţe parohiale („Familia“ – Brăila şi „Sf. Împăraţi“ – Ireasca, judeţul Galaţi);
 • 24 de cantine sociale;
 • 5 centre de zi parohiale pentru copii (trei în Galaţi - "Speranţa", „Sf. Spiridon” şi „Sf. Antonie cel Mare“ şi două în Brăila ”Sf. Martiri Brâncoveni” – after school şi ”Sf. Martiri Brâncoveni”);
 • un centru multifuncţional de servicii sociale pentru vârstnici ("Speranţe pentru vârsta a treia“);
 • 2 centre de formare (Promovarea în comunitate a economiei sociale și Galaţi 2020 – Birou de formare, informare şi suport comunitar).

Cantine sociale