Adresă: Str. Smârdan, nr. 89, mun. Brăila, cod 810173; telefon 0723.835102

Responsabil: pr. Adrian Buescu

Centrul filantropic „Sfântul Dumitru” desfăşoară numeroase activităţi, în special cu copiii care provin din familii aflate în risc social, de pe teritoriul parohiei respective. Acestora li se oferă posibilitatea de a participa la diferite programe de tip after-school şi sunt îndrumaţi de cadre şcolare, precum şi de membri ai comitetului parohial. Ocazional, sunt oferite şi pachete cu alimente neperisabile sau alte ajutoare, donaţii ale credincioşilor.

Cantine sociale