Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23‑25, mun. Brăila, cod 810012; telefon 0749.184084

Responsabil: Pr. Victor Dragomir

Cantina socială „Sfântul Ioan Casian“, Brăila a fost înfiinţată in anul 1998 cu binecuvântarea ierarhului locului, prin Decizia nr. 171/1998, dar a funcţionat provizoriu, încă din martie 1997, într-o anexa a bisericii, concesionată pe o perioadă de 99 ani, încheiat pe atunci între Episcopia Dunării de Jos şi Biserica Evanghelica din Sibiu, oferind hrană pentru 80 de persoane sărace din oraş.

În prezent se asigura masa zilnic, pentru 87 persoane cu venituri reduse, singure, izolate, marginalizate, abandonate sau în pericol de a fi abandonate, cu venituri mici sau fără venituri, carora li se fac periodic anchete sociale şi li se completează fişe individuale de analiză de către asistentul social al centrului.

Noul sediu al cantinei este amenajat şi dotat cu cele necesare prin sprijinul si eforturile substanţiale ale credincioşilor din parohie. Acest centru reprezintă un reper important în slujirea filantropică din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

 

Cantine sociale